1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,513 --> 00:00:16,725
ŘÍM, 38 N. L.

3
00:00:31,990 --> 00:00:32,950
Volal jsi mě?

4
00:00:35,410 --> 00:00:37,162
Pořád přemýšlím o Gemellovi.

5
00:00:39,957 --> 00:00:42,584
- Rozhodl ses správně.
- Jak jsi řekl.

6
00:00:46,588 --> 00:00:48,423
Dokázal jsi svou věrnost, Macro.

7
00:00:50,133 --> 00:00:51,426
Je čas tě odměnit.

8
00:01:01,144 --> 00:01:03,480
Jako velitel gardy jsi sloužil dobře.

9
00:01:04,356 --> 00:01:05,524
Ale zasloužíš si víc.

10
00:01:06,858 --> 00:01:08,026
To je jasné.

11
00:01:11,029 --> 00:01:13,699
Jmenuji tě prefektem Egypta.

12
00:01:19,121 --> 00:01:22,165
Pokud cítíš,
že ti nejlépe posloužím v Egyptě,

13
00:01:24,126 --> 00:01:25,294
pak mi bude ctí.

14
00:05:30,247 --> 00:05:31,790
<i>V průběhu několika dní</i>

15
00:05:32,749 --> 00:05:35,043
<i>odstranil Caligula svého dědice</i>

16
00:05:36,044 --> 00:05:37,420
<i>i osobního strážce.</i>

17
00:05:39,130 --> 00:05:41,925
<i>Jeho paranoia přitom dál roste.</i>

18
00:05:45,220 --> 00:05:46,763
Caligula se v té době

19
00:05:46,847 --> 00:05:50,809
naprosto jistě obával,
že se ho pokoušejí zabít.

20
00:05:51,017 --> 00:05:55,063
Měl důkazy, nebo se alespoň zdá,
že měl nějaké důkazy

21
00:05:55,146 --> 00:05:57,148
o tom, že se to opravdu děje.

22
00:05:57,399 --> 00:06:01,444
Snažil se, aby byl co nejméně zranitelný.

23
00:06:01,945 --> 00:06:04,865
Začal tak trochu bláznit, změnil se

24
00:06:04,948 --> 00:06:08,034
a začal útočit na všechny,
kdo mu byli blízko.
........