1
00:00:00,000 --> 00:00:03,355
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- A najednou už nejsi sama sebou.

2
00:00:03,400 --> 00:00:05,688
<i>Jsi součástí negativního Zdroje rychlosti.</i>

3
00:00:05,730 --> 00:00:08,711
Thawneův Zdroj rychlosti
je poháněn negativními emocemi.

4
00:00:08,750 --> 00:00:11,377
- Čím se živíte? - Nevěřila byste mi,
i kdybych vám to řekl.

5
00:00:11,400 --> 00:00:14,044
Nejsi spokojený
se svou tajnou identitou.

6
00:00:14,111 --> 00:00:16,155
Chceš mi tu namluvit,
že nechci být Vibem?

7
00:00:16,170 --> 00:00:18,666
<i>Žádný metačlověk
se nemusí dožít budoucnosti,</i>

8
00:00:18,688 --> 00:00:21,777
<i>- pokud se nezbavíme té dýky.
- Pokud něco dokáže tu dýku zničit,</i>

9
00:00:21,800 --> 00:00:24,111
<i>- tak to bude tahle zrcadlová zbraň.
- Zabralo to.</i>

10
00:00:24,177 --> 00:00:26,577
Řiď se mými pokyny
a Cicadu porazíme,

11
00:00:26,600 --> 00:00:29,066
<i>zničíme jeho dýku,
a pak zachráníme tvého otce.</i>

12
00:00:29,111 --> 00:00:31,177
Thawne s ní manipuluje.

13
00:00:31,222 --> 00:00:33,666
<i>Je odsouzený k smrti.
Jak s ní může manipulovat?</i>

14
00:00:33,711 --> 00:00:35,533
<i>Něco tu nesedí.</i>

15
00:00:35,600 --> 00:00:37,866
Ta dýka je Thawneův plán.

16
00:00:38,555 --> 00:00:40,466
Nestřílej do ní!

17
00:00:42,577 --> 00:00:45,622
<i>Vždycky jsem chtěla být hrdinkou</i>

18
00:00:45,644 --> 00:00:49,666
<i>a využívat své výjimečné
schopnosti k pomoci druhým.</i>

19
00:00:50,355 --> 00:00:52,333
<i>Proto jsem sem přišla.</i>

20
00:00:52,400 --> 00:00:55,933
<i>Abych poznala svou rodinu,
zastavila Cicadu,</i>

21
00:00:56,044 --> 00:01:00,866
<i>napravila Flashův odkaz
a zabránila Flashovu zmizení.</i>

22
00:01:01,044 --> 00:01:04,333
........