1
00:01:42,840 --> 00:01:44,873
Když jsme souhlasili jet později,

2
00:01:44,925 --> 00:01:47,084
nikdo nás nevaroval,
že pojedeme s Číňany.

3
00:01:47,104 --> 00:01:49,190
Nejsou na to zákony?

4
00:01:49,211 --> 00:01:53,256
Teď už nejsi ve městě, drahá.
Tady zákony neplatí.

5
00:01:53,277 --> 00:01:55,561
Že jim vůbec prodají jízdenky.

6
00:01:55,582 --> 00:01:58,699
Kristepane, je dobře známo,
že šíří nemoci.

7
00:01:59,502 --> 00:02:02,787
-Ztiš se, drahá.
-Děláš, jako by mi rozuměli.

8
00:02:11,024 --> 00:02:14,277
Bože můj! Jen ten jejich pach.

9
00:02:17,458 --> 00:02:20,429
Nezapomínejme
na naši křesťanskou pohostinnost.

10
00:02:20,534 --> 00:02:24,642
Pokud smím: "K přistěhovalci
žijícímu mezi vámi se budete chovat

11
00:02:24,663 --> 00:02:26,779
jako k vlastnímu,

12
00:02:26,800 --> 00:02:28,875
a milujte ho jako sami sebe."

13
00:02:28,896 --> 00:02:30,992
Leviticus, 19:34.

14
00:02:31,013 --> 00:02:34,005
Padre, kdybych chtěl
poslouchat kázání,

15
00:02:34,026 --> 00:02:37,040
asi bych teď byl v kostele, ne?

16
00:02:37,061 --> 00:02:40,418
A byl byste tam vítán.
Tak jako tito dva mladíci.

17
00:02:41,221 --> 00:02:43,452
V království božím
je místo pro všechny.

18
00:02:45,590 --> 00:02:49,646
Nepřemýšleli jste, že svěříte duše
našemu Pánu a Spasiteli?

19
00:02:53,254 --> 00:02:56,278
V nebi asi kšefty dost drhnou.

20
00:02:56,299 --> 00:02:58,509
Poslali vás na lov žluťáckejch duší.

21
00:03:17,267 --> 00:03:19,332
K posrání.

22
00:03:21,251 --> 00:03:24,441
Ber to takhle. Na pár dní
vypadneme z Čínské čtvrti

23
........