1
00:00:07,045 --> 00:00:08,565
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,045 --> 00:00:16,125
<i>Všechno bylo tak normální.</i>

3
00:00:16,965 --> 00:00:18,085
<i>Tak rutinní.</i>

4
00:00:19,365 --> 00:00:20,445
<i>Tak nudné.</i>

5
00:00:24,845 --> 00:00:27,765
Markusi, řekla jsem ti,
ať počkáš u vchodu. Pojď.

6
00:00:27,845 --> 00:00:28,845
Promiň.

7
00:00:28,925 --> 00:00:30,205
Půjdeš teď k tátovi.

8
00:00:30,805 --> 00:00:36,085
<i>Pořád jsme spěchali, protože naše životy</i>
<i>i celý svět pro nás byly předvídatelné.</i>

9
00:00:36,165 --> 00:00:37,005
Haló?

10
00:00:37,725 --> 00:00:39,525
Ano, už jedu.

11
00:00:41,525 --> 00:00:43,205
<i>Vytahovali jsme staré hádky,</i>

12
00:00:43,285 --> 00:00:44,765
<i>stačila jedna pusa a byl klid.</i>

13
00:00:45,885 --> 00:00:50,205
<i>Dobře známý pocit, že se točíme v kruhu</i>
<i>a nedokážeme se z něj vymanit...</i>

14
00:00:51,445 --> 00:00:55,405
Poslouchej, Jonasi.
Já mám úplně náhodou taky svůj život.

15
00:00:55,485 --> 00:00:58,365
<i>Namlouvali jsme si,</i>
<i>že my to dokážeme změnit.</i>

16
00:00:58,445 --> 00:01:01,885
<i>Že až vyrosteme, na nás bude záležet víc.</i>

17
00:01:01,965 --> 00:01:06,565
<i>Že věci změníme a dodáme svým životům</i>
<i>na důležitosti a významu.</i>

18
00:01:07,565 --> 00:01:08,925
<i>To bylo naším cílem.</i>

19
00:01:09,645 --> 00:01:11,125
<i>Něco změnit.</i>

20
00:01:12,885 --> 00:01:16,445
Promiňte. Neviděla jsem vás.
Omlouvám se, je to moje chyba.

21
00:01:16,525 --> 00:01:19,725
- Dávejte pozor, máte v autě dítě.
- Ano, omlouvám se.

22
00:01:19,805 --> 00:01:24,085
- Troubil jsem a dělal, co šlo!
- Neviděla jsem vás ve zpětném zrcátku.

23
00:01:24,165 --> 00:01:27,005
Tak přemýšlejte,
........