1
00:00:39,019 --> 00:00:42,293
JOHN WICK 3: PARABELLUM

2
00:01:40,906 --> 00:01:46,933
John Wick bude exkomunikovaný
o 18:00 východného času.

3
00:01:54,958 --> 00:01:57,926
ODMENA
14 MILIÓNOV

4
00:02:38,550 --> 00:02:41,655
Dúfam, že sa pán Wick
dostane do bezpečia.

5
00:02:41,656 --> 00:02:44,072
Poznal pravidlá
a porušil ich.

6
00:02:44,073 --> 00:02:48,435
- Zabil na firemnej pôde, Charon.
- Myslíte si, že utečie?

7
00:02:48,436 --> 00:02:54,083
Na jeho hlavu je vypísaných 14 miliónov
a každý z mesta mu pôjde po krku.

8
00:02:54,084 --> 00:02:57,677
Povedal by som,
že šance sú vyrovnané.

9
00:03:18,318 --> 00:03:21,707
Zabijú ťa, keď ti pomôžu.

10
00:03:22,059 --> 00:03:25,900
Ale ja nie som sprostý.
Nie som blbý.

11
00:03:33,346 --> 00:03:36,496
Čas beží, pán Wick.

12
00:03:36,497 --> 00:03:41,753
Tik-tak.

13
00:03:41,829 --> 00:03:44,969
Nemáte čas na srandičky, pán Wick.

14
00:03:58,880 --> 00:04:02,391
- Newyorská verejná knižnica.
- Rozumiem.

15
00:04:21,358 --> 00:04:23,367
Zmena plánu.

16
00:04:25,362 --> 00:04:29,877
Continental.
Odovzdajte ho recepčnému.

17
00:04:30,144 --> 00:04:32,499
Spoľahnite sa, pán Wick.

18
00:04:33,545 --> 00:04:37,447
Dobrý pes.

19
00:04:46,626 --> 00:04:51,796
John Wick bude právoplatne
exkomunikovaný o dvadsať minút.

20
00:05:12,177 --> 00:05:16,394
- Ako vám pomôžem?
- Ruské rozprávky, Alexander Afanasyev.

21
00:05:16,395 --> 00:05:20,410
Narodnye russkie skazki, 1864.

22
00:05:30,065 --> 00:05:32,504
- Druhé poschodie.
- Ďakujem.
........