1
00:00:26,505 --> 00:00:29,807
<i>Dala jsem jedné cizí dívce
ten nejkrásnější dar.</i>

2
00:00:29,832 --> 00:00:31,565
Dar státi se upířím,

3
00:00:31,590 --> 00:00:34,424
<i> krev sajícím monstrem ze stínů.</i>

4
00:00:34,680 --> 00:00:35,913
Viděli jste to?

5
00:00:35,938 --> 00:00:37,104
<i> Ještě nedosáhla</i>

6
00:00:37,129 --> 00:00:39,880
<i>plného upířího stádia, </i>

7
00:00:39,905 --> 00:00:43,317
ale myslím si,
že je na dobré cestě.

8
00:00:43,342 --> 00:00:46,160
Co se to se mnou
sakra děje?

9
00:00:46,933 --> 00:00:48,152
Omlouvám se,

10
00:00:48,177 --> 00:00:50,958
ale asi zrovna nejsem
ve své kůži.

11
00:00:50,983 --> 00:00:54,161
<i> Procházím určitými změnami.</i>

12
00:00:55,468 --> 00:00:57,134
<i> Mám šílené sny.</i>

13
00:00:57,236 --> 00:01:00,218
<i>Opravdu hodně zvláštní.</i>

14
00:01:00,906 --> 00:01:03,507
<i> Přátelé už si toho všimli.</i>

15
00:01:06,679 --> 00:01:11,041
<i> Změny nálady.</i>
<i> Neobvyklé touhy.</i>

16
00:01:11,383 --> 00:01:13,534
<i> Většinou jsem flexatarián.</i>

17
00:01:13,559 --> 00:01:15,813
- Kdo další?
- Michelangelo Buonarroti.

18
00:01:15,915 --> 00:01:17,314
- Michelangelo...

19
00:01:17,339 --> 00:01:20,874
<i> Objevila se u mě
přecitlivělost očí </i>

20
00:01:20,976 --> 00:01:23,544
<i> a kůže.</i>

21
00:01:23,646 --> 00:01:25,579
<i> - A občas...</i>

22
00:01:25,681 --> 00:01:31,602
<i> Občas mám nutkání roztrhat
svoji spolubydlící na kousky.</i>

23
00:02:04,933 --> 00:02:08,616
<i> Děkuji vám všem,
že jste přišli na tuto schůzku.</i>
........