1
00:00:22,814 --> 00:00:26,776
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:43,043 --> 00:00:45,879
WILLMOREOVÁ, RUTH

3
00:01:01,978 --> 00:01:03,772
Jo, určitě by se jí to líbilo.

4
00:01:04,147 --> 00:01:06,816
- Umíš si to představit?
- Taková dobrá dcera!

5
00:01:07,984 --> 00:01:10,403
Chudák, starala se o ni roky.

6
00:01:11,112 --> 00:01:11,946
Ta oběť.

7
00:01:14,407 --> 00:01:16,159
Aspoň se teď může vrátit.

8
00:01:19,954 --> 00:01:22,791
Bude schopná zase vystupovat?
Už je to deset let.

9
00:01:23,166 --> 00:01:24,918
Co jiného by mohla dělat?

10
00:01:25,001 --> 00:01:27,921
Nevím. A neví to asi ani ona.

11
00:02:11,464 --> 00:02:15,552
MISE

12
00:02:15,802 --> 00:02:16,636
<i>Antone,</i>

13
00:02:17,011 --> 00:02:17,846
<i>Palomo,</i>

14
00:02:18,555 --> 00:02:20,181
<i>tady Charlotte Willmoreová.</i>

15
00:02:23,184 --> 00:02:25,436
<i>Antone... Palomo.</i>

16
00:02:27,897 --> 00:02:28,857
<i>Antone,</i>

17
00:02:28,940 --> 00:02:31,276
<i>Palomo, tady Charlotte Willmoreová.</i>

18
00:02:31,359 --> 00:02:33,486
<i>Jo, jsem to já. Ahoj.</i>

19
00:02:37,574 --> 00:02:39,284
<i>Antone, Palomo. Ahoj.</i>

20
00:02:39,450 --> 00:02:41,411
<i>Tady je Charlotte Willmoreová.</i>

21
00:02:41,828 --> 00:02:44,080
<i>Nevím, kde ve světě teď zrovna jste.</i>

22
00:02:44,414 --> 00:02:47,208
<i>Určitě hledáte mladé cellisty</i>
<i>někde v exotice.</i>

23
00:02:48,042 --> 00:02:53,214
<i>Vím, že je to věčnost,</i>
<i>ale moje matka zemřela</i>

24
00:02:53,298 --> 00:02:55,049
<i>a už mě tu není potřeba.</i>

........