1
00:00:10,010 --> 00:00:14,014
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,025 --> 00:00:26,818
<i>Život je jako ekonomika.</i>

3
00:00:29,863 --> 00:00:32,532
Přirozený systém zisků a ztrát.

4
00:00:34,284 --> 00:00:38,496
Pro svou existenci zcela závislý
na věčných bouřích.

5
00:00:40,331 --> 00:00:44,878
Prudké poryvy tvořivé destrukce
neúnavně proklesťují cestu…

6
00:00:46,963 --> 00:00:48,256
<i>pro něco nového.</i>

7
00:00:49,924 --> 00:00:52,093
<i>Doopravdy máme jedinou volbu…</i>

8
00:00:53,219 --> 00:00:54,971
<i>a to buď bouři ustát…</i>

9
00:00:56,973 --> 00:00:58,183
<i>nebo ji uvítat.</i>

10
00:01:01,728 --> 00:01:03,897
Vždy se snažím o druhou možnost.

11
00:01:07,233 --> 00:01:10,695
<i>Protože bez ničení nevznikne nic nového.</i>

12
00:01:11,696 --> 00:01:13,823
A bez začátku nemůže přijít konec.

13
00:01:32,842 --> 00:01:34,260
Tohle je konec.

14
00:01:41,476 --> 00:01:44,187
PŘED DESETI HODINAMI

15
00:01:44,270 --> 00:01:45,188
Seane?

16
00:01:47,982 --> 00:01:50,652
Jdu. Před odchodem vem Castra ven.

17
00:01:51,111 --> 00:01:52,320
Počkej, kam jdeš?

18
00:01:52,821 --> 00:01:54,239
Odevzdat účetní knihy.

19
00:01:55,198 --> 00:01:58,451
Ne, Liso. Nedovolím ti
se k tomu chlapovi přiblížit.

20
00:01:59,661 --> 00:02:01,621
- Udělám to já.
- Nemůžeš.

21
00:02:01,871 --> 00:02:04,457
Pronajal sklad na mé jméno.
Nepustí tě tam.

22
00:02:04,541 --> 00:02:07,710
- Tak jdu s tebou.
- Už nejsem tvůj problém, Seane.

23
00:02:08,545 --> 00:02:12,549
- Není tvou povinností mě chránit.
- Ale tvou je zůstat v bezpečí.

24
........