1
00:00:01,170 --> 00:00:02,180
Tohle je loupež!

2
00:00:02,200 --> 00:00:03,409
Ruce nad hlavu!

3
00:00:03,410 --> 00:00:04,879
<i>Chci vidět ty ruce!</i>

4
00:00:04,880 --> 00:00:07,319
<i>Všichni do kanceláře!</i>

5
00:00:07,320 --> 00:00:08,340
<i>Jděte! Jděte! Jděte!</i>

6
00:00:08,350 --> 00:00:09,379
<i>Všichni! Rychle!</i>

7
00:00:09,380 --> 00:00:10,879
<i>No tak, rychle! Rychle.</i>

8
00:00:10,880 --> 00:00:12,080


9
00:00:12,080 --> 00:00:13,280
<i>Nikdo nebude dělat blbosti!</i>

10
00:00:14,250 --> 00:00:15,380
<i>Jděte, sem!</i>

11
00:00:15,400 --> 00:00:17,040
<i>Chcete dneska zemřít?</i>

12
00:00:17,060 --> 00:00:18,220
<i>Chceš zemřít?</i>

13
00:00:18,240 --> 00:00:19,560
<i>Dělejte lidi. Rychle!</i>

14
00:00:19,580 --> 00:00:20,620
<i>Dělejte! Dělejte!</i>

15
00:00:20,650 --> 00:00:21,800
<i>Dělejte!</i>

16
00:00:21,880 --> 00:00:24,700
<i>Všichni lehnout na zem, hned!</i>

17
00:00:24,720 --> 00:00:26,440
<i>Dělej, brácho! No tak!</i>

18
00:00:26,500 --> 00:00:27,850
<i>Pravidla jsou jednoduchá.</i>

19
00:00:27,870 --> 00:00:29,369
<i>Podíváte se nahoru, zemřete.</i>

20
00:00:29,370 --> 00:00:31,399
<i>Pohnete se, zemřete.</i>

21
00:00:31,400 --> 00:00:34,269
<i>Začnete uvažovat, že opustíte
tuhle místnost, zemřete.</i>

22
00:00:34,270 --> 00:00:36,139
<i>Tady všechno čisté.</i>

23
00:00:36,140 --> 00:00:37,509
<i>Telefony do koše.</i>

24
00:00:37,510 --> 00:00:39,120
<i>Dělejte! Dělejte!</i>

25
00:00:39,140 --> 00:00:40,680
<i>Dělejte!</i>
........