1
00:01:07,437 --> 00:01:11,107
Na rozkaz
veliteľa Wilhelma Klinka

2
00:01:11,149 --> 00:01:16,196
sa musia všetci väzni zdržiavať
ďalej od dverí a okien

3
00:01:16,237 --> 00:01:19,491
a nemajú dovolené
opustiť kasárne

4
00:01:19,532 --> 00:01:21,159
z akéhokoľvek dôvodu

5
00:01:21,201 --> 00:01:24,371
až do odvolania.

6
00:01:24,371 --> 00:01:25,580
To nemôžete spraviť.

7
00:01:25,622 --> 00:01:27,916
Je to proti ženevskému
dohovoru o väzňoch.

8
00:01:27,957 --> 00:01:30,001
A proti pravidlám vojny.

9
00:01:30,043 --> 00:01:33,171
A nezabudnite na medzinárodnú
obchodnú komisiu.

10
00:01:33,213 --> 00:01:36,925
Dal som rozkaz.

11
00:01:36,966 --> 00:01:40,136
Vždy im poviem niečo,

12
00:01:40,178 --> 00:01:43,014
čo mi potom dávajú za vinu.

13
00:01:43,056 --> 00:01:44,766
Zbohom Schultz!

14
00:01:44,808 --> 00:01:45,934
Zbohom starý Shultz.

15
00:01:45,975 --> 00:01:47,435
Hej plukovník, čo sa deje?

16
00:01:47,477 --> 00:01:48,895
Poďme to zistiť hneď teraz.

17
00:01:48,937 --> 00:01:49,729
Carter dávajte pozor na dvere.

18
00:01:59,989 --> 00:02:03,243
Priviedli nejakého civilistu.

19
00:02:03,243 --> 00:02:04,911
Poznáme ho?

20
00:02:04,911 --> 00:02:07,979
Strážia ho dvaja nemčúrsky dôstojníci.

21
00:02:08,870 --> 00:02:11,376
Strčili ho do skladu,
čo sme týždeň čistili.

22
00:02:11,418 --> 00:02:12,436
Musí byť dôležitý.

23
00:02:12,436 --> 00:02:14,421
Možno by som sa mohol
vykradnúť a zistiť viac. Nie?

24
........