1
00:00:00,501 --> 00:00:01,981
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:02,141 --> 00:00:04,981
- Na vašem dvorku máte binec.
- Co tím myslíte?

3
00:00:05,141 --> 00:00:07,661
- Měla byste si hned lehnout.
- Ne!

4
00:00:09,781 --> 00:00:12,101
Tenhle voják plnil nějakou misi.

5
00:00:12,261 --> 00:00:14,141
Myslíme si, že plnil něčí rozkazy.

6
00:00:14,301 --> 00:00:17,061
Všechny testy byly provedeny
v Catalyst Diagnostic.

7
00:00:17,221 --> 00:00:19,534
Sotva se na mě podíváš.

8
00:00:19,534 --> 00:00:21,456
Co dalšího přede mnou skrýváš?

9
00:00:22,021 --> 00:00:23,661
Všichni mi pořád jen lžou.

10
00:00:23,821 --> 00:00:27,243
Jediný, kdo to může ovládat
jsi ty sám.

11
00:00:27,421 --> 00:00:29,141
Vyšetřujeme Gibbse.

12
00:00:29,301 --> 00:00:31,701
- V archívu nemáte kamery?
- Ne.

13
00:00:31,861 --> 00:00:33,841
- Mohli bychom se tam zajít podívat?
- Bez povolení ne.

14
00:00:33,901 --> 00:00:35,901
Zavraždili policistu!

15
00:00:37,581 --> 00:00:39,981
Získali jsme grant na výzkum
post-traumatické stresové poruchy.

16
00:00:40,141 --> 00:00:42,563
Kdybych odhalil správnou
chemickou kombinaci,

17
00:00:42,563 --> 00:00:44,684
dovedete si představit,
že bych mohl

18
00:00:44,701 --> 00:00:49,041
pomoci nejen vojáků,
kteří se vracejí z války, ale celé společnosti.

19
00:00:49,101 --> 00:00:50,981
- Funguje to?
- Ne tak, jak se očekávalo.

20
00:00:51,141 --> 00:00:55,501
Krysy sice odolávají stresu,
ale jsou více násilné a vražedné.

21
00:01:53,141 --> 00:01:54,261
Ne!

22
00:01:55,901 --> 00:01:58,261
Dost!

........