1
00:00:39,568 --> 00:00:42,968
titulky: maconi

2
00:00:43,168 --> 00:00:48,193
Bosna a Hercegovina, 1995

3
00:01:06,587 --> 00:01:08,317
<i>Všetci na miestach?</i>

4
00:01:08,922 --> 00:01:10,566
<i>Slaš - áno.</i>

5
00:01:10,825 --> 00:01:12,382
<i>Vera - áno.</i>

6
00:01:12,469 --> 00:01:14,112
<i>Girej - áno.</i>

7
00:01:14,891 --> 00:01:16,491
<i>Barja - áno.</i>

8
00:01:16,707 --> 00:01:18,307
<i>Kirja - áno.</i>

9
00:01:20,773 --> 00:01:23,800
Jednotka, ticho sedíme
a čakáme na rozkazy.

10
00:01:35,175 --> 00:01:38,030
Ústup do východiskovej pozície!

11
00:01:38,116 --> 00:01:40,278
Konajte podľa situácie!

12
00:01:41,533 --> 00:01:44,344
Takéto ticho, niečo by som robila.

13
00:01:44,430 --> 00:01:47,372
Šataj, výborná pozícia na pokrytie tímu.

14
00:02:03,633 --> 00:02:06,012
Veliteľ, som zranená.
Kurva!

15
00:02:08,736 --> 00:02:10,856
Slaš, to je zapaľovač?

16
00:02:11,461 --> 00:02:13,105
Nie.

17
00:02:13,235 --> 00:02:15,051
<i>Zahas cigaretu.</i>

18
00:02:15,137 --> 00:02:18,944
<i>Vezmi dvoch, choďte na to.
Slaš, potrebujeme ho živého.</i>

19
00:02:19,377 --> 00:02:21,755
Nič ľahšieho.

20
00:02:53,155 --> 00:02:56,095
Chlapci, je tu príliš ticho.

21
00:02:56,657 --> 00:03:01,372
To nie je dobre.
<i>Kirja, keď príde Slaš na pozíciu, kry ho.</i>

22
00:03:01,459 --> 00:03:04,053
<i>Buďte opatrní a nezapájajte sa.</i>

23
00:03:04,140 --> 00:03:06,605
Rozumiem, nezapájať sa.

24
00:03:12,401 --> 00:03:14,520
Slaš, Slaš!

........