1
00:00:01,178 --> 00:00:02,994
<i>V minulých dílech
"Legends of Tomorrow"...</i>

2
00:00:03,173 --> 00:00:04,495
To je tvá nová přítelkyně?

3
00:00:04,496 --> 00:00:05,780
Jo.

4
00:00:05,792 --> 00:00:07,393
Naše randění by bylo moc zvláštní.

5
00:00:07,394 --> 00:00:08,100
Moc zvláštní.

6
00:00:08,520 --> 00:00:10,158
To je krásné.

7
00:00:11,690 --> 00:00:13,680
Odstupte od toho tvora, slečno.

8
00:00:13,690 --> 00:00:16,690
Zavraždil jste ho.

9
00:00:19,850 --> 00:00:22,020
Hank spustil nějaký tajný projekt.

10
00:00:22,040 --> 00:00:23,860
On uprchlíky nejen unáší,

11
00:00:23,870 --> 00:00:25,110
ale provádí na nich i testy.

12
00:00:25,190 --> 00:00:26,530
Už vás nepotřebuji.

13
00:00:26,540 --> 00:00:28,450
Já vás už také nepotřebuji.

14
00:00:31,490 --> 00:00:32,420
Co jsi mu udělala?

15
00:00:32,500 --> 00:00:33,450
Je mi to líto.

16
00:00:45,090 --> 00:00:47,010
Možná bych neměl zasahovat.

17
00:00:47,080 --> 00:00:49,390
Nate potřebuje právě teď
veškerou naši podporu.

18
00:00:49,470 --> 00:00:51,140
Co mu mám říct?

19
00:00:51,210 --> 00:00:53,060
"Promiň, že žena,
se kterou jsem si vyměňoval

20
00:00:53,085 --> 00:00:54,810
milostné dopisy do vězení,
zabila tvého otce?"

21
00:00:54,835 --> 00:00:56,685
Měli by to dát na kondolenční kartu.

22
00:00:56,810 --> 00:01:00,310
Podívej, jdeme dovnitř
a budeme se snažit pomoci

23
00:01:00,390 --> 00:01:03,610
našemu příteli vyrovnat se s jeho ztrátou.

24
00:01:03,680 --> 00:01:05,320
<i>Zatraceně.</i>
........