1
00:00:00,160 --> 00:00:01,676
V minulých dílech.

2
00:00:01,762 --> 00:00:03,913
Nemůžu zůstat. Myslí,
že jsem to udělala.

3
00:00:03,914 --> 00:00:06,176
- Co? Proč?
- Máš záznam v rejstříku.

4
00:00:06,222 --> 00:00:09,285
Jestli vás spolu poldové uvidí,
zatknou ji za porušení podmínek kauce.

5
00:00:09,324 --> 00:00:11,744
- Neudělala to.
- Na tom nebude záležet.

6
00:00:11,769 --> 00:00:13,353
Pokud neprokážeš,
že to udělal někdo jiný.

7
00:00:13,415 --> 00:00:16,251
Dělala uklízečku v lékárně,
odkud byl fentanyl ukraden.

8
00:00:16,369 --> 00:00:17,767
Věděla, kde je uložen.

9
00:00:17,931 --> 00:00:19,113
Jsi v pořádku?

10
00:00:19,138 --> 00:00:21,953
- To střílení a teď tohle.
- Součást pracovního dne.

11
00:00:22,005 --> 00:00:25,481
Nevěděl jsem, že tu pracuje,
ani že je Fairleyova neteř.

12
00:00:25,559 --> 00:00:28,273
Byla tam řada podobných vražd,
všechny spojené s ním.

13
00:00:28,372 --> 00:00:30,753
Líbily se vám moje rudé růže?

14
00:00:30,864 --> 00:00:33,302
- Francis Chester.
- To on mě postřelil.

15
00:00:33,380 --> 00:00:37,044
Před 15 roky jsem ho dostal
do basy a teď se chce pomstít.

16
00:00:37,114 --> 00:00:39,021
Nemůže to být Francis Chester.

17
00:00:39,122 --> 00:00:42,287
Před šesti měsíci zemřel
při požáru ve věznici.

18
00:02:26,514 --> 00:02:29,232
- Myslel jsem, že řídíš...
- Co?

19
00:02:29,714 --> 00:02:33,116
Do toho, Dr. Harrowe, pověz,
kam jsi mě zaškatulkoval.

20
00:02:33,452 --> 00:02:36,772
Špičkový neurochirurg,
očekával bych...

21
00:02:37,594 --> 00:02:40,495
- Klišé?
- Touché.

........