1
00:00:09,166 --> 00:00:11,034
Hej Skalpuje Psa.

2
00:00:12,797 --> 00:00:14,697
Ako si prišiel k tomu menu?

3
00:00:14,634 --> 00:00:16,134
Skalpuje Psa?

4
00:00:17,697 --> 00:00:19,197
Naozaj si to urobil?

5
00:00:20,154 --> 00:00:21,654
Myslím psovi.

6
00:00:20,712 --> 00:00:23,279
Raz, keď som bol malý.

7
00:00:23,314 --> 00:00:25,681
Nosil ho na svojom malom opasku.

8
00:00:25,717 --> 00:00:26,983


9
00:00:28,079 --> 00:00:29,579
Zaslúžil som si lepšie meno.

10
00:00:30,680 --> 00:00:32,180
Ale ľudia mi stále hovoria
Skalpuje Psa.

11
00:00:33,491 --> 00:00:34,991


12
00:00:35,026 --> 00:00:36,526


13
00:00:36,561 --> 00:00:39,395


14
00:00:46,604 --> 00:00:48,438


15
00:00:46,843 --> 00:00:48,343
Musíš spevniť napínaciu ruku.

16
00:00:49,507 --> 00:00:51,040


17
00:00:51,076 --> 00:00:53,009
<i></i>

18
00:00:53,893 --> 00:00:55,393
Nechcel som ťa vystrašiť.

19
00:00:56,382 --> 00:00:57,882
Chcel som ti ukázať,
ako treba stáť.

20
00:00:58,923 --> 00:01:00,423
Je príliš hlúpa,
aby sa to naučila.

21
00:01:00,385 --> 00:01:03,086
<i></i>

22
00:01:03,549 --> 00:01:05,049
Som dobrý učiteľ.
Skús to znova.

23
00:01:07,525 --> 00:01:16,866
<i></i>

24
00:01:16,901 --> 00:01:25,041
<i></i>

........