1
00:00:00,967 --> 00:00:08,633
Údolie rieky Luangwa v Zambii;
pravá africká divočina.

2
00:00:08,633 --> 00:00:15,667
Tunajší život prekonáva veľmi
rozdielne ročné obdobia.

3
00:00:15,667 --> 00:00:19,900
Obdobie dažďov a obdobie sucha.

4
00:00:19,900 --> 00:00:24,600
Tunajšie obdobie sucha patrí
medzi najdrsnejšie na svete.

5
00:00:24,600 --> 00:00:25,900
Takmer sedem mesiacov

6
00:00:25,900 --> 00:00:30,467
sotva nejaké zrážky
a stúpajúca teplota.

7
00:00:30,467 --> 00:00:35,167
Živočíchy sa musia vyrovnať
s miznúcimi napájadlami

8
00:00:35,167 --> 00:00:37,667
a vražednou horúčavou.

9
00:00:37,667 --> 00:00:40,800
Tento rok je najdrsnejším vôbec.

10
00:00:40,800 --> 00:00:46,933
Globálne zmeny počasia všade
narúšajú ročné obdobia.

11
00:00:46,933 --> 00:00:48,900
Veľké aj malé tvory

12
00:00:48,900 --> 00:00:53,800
sa zrážajú v boji
o potravu a priestor.

13
00:00:53,800 --> 00:00:58,433
Každým dňom je ťažšie prežiť,

14
00:00:58,433 --> 00:01:02,867
no sú tu aj víťazi.

15
00:01:02,867 --> 00:01:09,500
Obdobie sucha poskytuje hojnosť tým,
ktorí sú pripravení ju využiť.

16
00:01:20,267 --> 00:01:22,267
VEĽKÉ SUCHO

17
00:01:23,467 --> 00:01:26,667
Obdobie sucha začína

18
00:01:28,367 --> 00:01:33,967
Rieka Luangwa je domovom
25,000 hrochov.

19
00:01:33,967 --> 00:01:41,000
Je to najväčšia populácia
hrochov na svete.

20
00:01:41,000 --> 00:01:46,967
Skupiny hrochov sú rozptýlené
po rieke.

21
00:01:46,967 --> 00:01:49,600
Je stále dosť hlboká,
aby sa pohodlne ponorili,

22
00:01:49,600 --> 00:01:51,867
a stále dosť priestoru,

........