1
00:00:12,419 --> 00:00:13,980
Je pozdě.
Co se děje?

2
00:00:15,560 --> 00:00:16,600
Rose zabili,

3
00:00:17,380 --> 00:00:19,247
ale Jade se vrátila
s tvojí rodinou.

4
00:00:21,601 --> 00:00:22,714
Díky Bohu.

5
00:00:23,503 --> 00:00:24,360
Nejdřív...

6
00:00:25,315 --> 00:00:26,494
Řekni nám pravdu.

7
00:00:27,414 --> 00:00:31,061
Kolují fámy, že ty a tvá rodina jste byli na
útěku, když jste vstoupili na loď ze Země.

8
00:00:31,086 --> 00:00:33,461
To je směšné.
Proč bychom utíkali pryč?

9
00:00:35,001 --> 00:00:36,641
- Kdo vám to řekl?
- Já.

10
00:00:40,088 --> 00:00:42,421
Ty bys věřil slovu cizinky víc než mně?

11
00:00:44,058 --> 00:00:45,305
Ale copak, Lee-Lee?

12
00:00:45,561 --> 00:00:47,145
Nepoznáváš svou nejlepší kámošku?

13
00:00:49,778 --> 00:00:50,725
Josephine?

14
00:00:52,046 --> 00:00:53,158
Překvapení.

15
00:00:54,668 --> 00:00:58,398
Slyšela jsem, žes to byla ty,
kdo po té hrozné nehodě našel mé poslední tělo.

16
00:00:58,720 --> 00:01:00,564
Já slyšela, že tys našla
Isaacovo tělo...

17
00:01:00,589 --> 00:01:02,051
...v Háji Obětin.

18
00:01:02,668 --> 00:01:03,514
Ano.

19
00:01:03,559 --> 00:01:05,162
Jeho dar Sanctu...

20
00:01:05,357 --> 00:01:06,515
byl oceněn.

21
00:01:07,412 --> 00:01:10,335
- Nikdy by se sám nenabídl!
- Anglicky prosím.

22
00:01:10,360 --> 00:01:12,315
Zabila někoho, na kom mi záleželo.

23
00:01:12,340 --> 00:01:14,089
Chránila jsem Sanctum.

........