1
00:00:07,685 --> 00:00:11,565
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,645 --> 00:00:22,205
Všichni chtěli diskutovat
o případu Wallace.

3
00:00:26,885 --> 00:00:28,565
Všichni o něm chtěli číst.

4
00:00:33,125 --> 00:00:35,125
A protože tím byli posedlí...

5
00:00:37,165 --> 00:00:39,845
neviděli skutečné problémy našeho města.

6
00:00:41,165 --> 00:00:43,725
Otec nás před tím ve svém pořadu varoval.

7
00:00:47,405 --> 00:00:50,765
Věděl, že se zločin vymkne kontrole.

8
00:00:53,005 --> 00:00:55,005
Že ovládne celý stát

9
00:00:56,725 --> 00:00:58,405
a bude lépe organizovaný.

10
00:01:00,445 --> 00:01:01,805
To je to, čeho se bál.

11
00:01:06,485 --> 00:01:08,605
Zatímco pronásledovali mého otce...

12
00:01:13,365 --> 00:01:15,325
zrodilo se něco daleko horšího.

13
00:01:45,005 --> 00:01:47,845
29. BŘEZEN 2010

14
00:01:52,205 --> 00:01:54,525
SOUDKYNĚ – SOUD PRO VRAŽDY

15
00:01:55,485 --> 00:01:57,165
Ve Wallacově případu

16
00:01:58,085 --> 00:02:00,165
jsem dozorovala celý proces.

17
00:02:04,245 --> 00:02:08,965
Všechny výpovědi,
všechny zdokumentované důkazy...

18
00:02:13,685 --> 00:02:15,765
Dospěla jsem k závěru,
že existuje

19
00:02:16,325 --> 00:02:19,205
dostatek důkazů,

20
00:02:20,045 --> 00:02:22,245
aby všichni obžalovaní,

21
00:02:22,725 --> 00:02:24,725
včetně Wallace,

22
00:02:25,925 --> 00:02:28,245
mohli být postaveni před soud s porotou

23
00:02:29,205 --> 00:02:31,205
složenou ze sedmi členů,

24
00:02:33,285 --> 00:02:34,445
kteří rozhodnou,

25
........