1
00:00:13,591 --> 00:00:18,591
Natočeno podle knih
"Poustevník" a "Honící psi" od Jorn Lier Horsta.

2
00:00:32,700 --> 00:00:34,300
POHŘEŠOVANÁ

3
00:00:34,460 --> 00:00:40,420
Pokračujte na sever směrem
k lesu. Je důležité, abychom...

4
00:00:49,260 --> 00:00:54,900
nevynechali ani jeden metr.
Odtud...

5
00:00:56,180 --> 00:01:02,220
Dobrý den! Co říká larvická policie na to,
že Linneini rodiče zorganizovali vlastní pátrání?

6
00:01:02,380 --> 00:01:06,100
Chápu,
že rodiče jsou v zoufalé situaci,

7
00:01:06,260 --> 00:01:10,940
ale my děláme všechno,
co je v našich silách.

8
00:01:11,100 --> 00:01:17,860
Policejní práce na tomto případu
neustále pokračuje.

9
00:01:18,020 --> 00:01:21,940
Myslíte si, že policie udělala dost?

10
00:01:22,100 --> 00:01:25,420
Vítáme iniciativu rodičů
a chceme jim pomoci,

11
00:01:25,580 --> 00:01:30,100
protože oběma stranám
jde o stejnou věc.

12
00:03:26,180 --> 00:03:30,020
-Karin?
-Williame?

13
00:03:30,180 --> 00:03:33,740
Co tady děláš?
Neměli bychom spolu mluvit.

14
00:03:33,900 --> 00:03:35,780
Nepřišel bych,
kdyby to nebylo důležité.

15
00:03:39,060 --> 00:03:44,060
- Archivujeme staré návštěvní protokoly?
- Myslím, že ano, ale...

16
00:03:44,220 --> 00:03:47,500
Jsou v archívu všechny od roku 2001,
kdy byl Haglund ve vyšetřovací vazbě?

17
00:03:47,660 --> 00:03:52,980
Nežádal bych tě něco takového,
ale vůbec nevím, jestli je máme.

18
00:03:53,140 --> 00:03:55,820
Jsi jediná,
kdo mi s tím může pomoci.

19
00:03:55,980 --> 00:04:01,500
Právě jdu na výslech k Nordbovi.
Nemůžeš po mě chtít, abych mu lhala.

20
00:04:01,660 --> 00:04:08,380
- Můžeš to prověřit a dát mi vědět?
- Nechtěj to po mně. Nemohu to udělat.

21
00:04:20,260 --> 00:04:25,780
........