1
00:00:06,525 --> 00:00:08,885
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,485 --> 00:00:32,165
Doleva! Jedna, osm, dva.

3
00:00:32,245 --> 00:00:33,405
Doleva! Jedna, osm, dva.

4
00:00:35,085 --> 00:00:36,925
Rovně. Jedna, osm, dva.

5
00:00:37,325 --> 00:00:39,085
-Důstojníku.
-Rozumím.

6
00:00:40,365 --> 00:00:42,245
Rovně, dokud neřeknu jinak.

7
00:00:45,405 --> 00:00:48,005
Držte kurz. Žádné doprava.

8
00:00:53,845 --> 00:00:57,605
<i>Všichni cestující laskavě zachovají klid.</i>

9
00:00:58,005 --> 00:01:00,845
<i>Během bouře zůstaňte v kajutách</i>

10
00:01:00,925 --> 00:01:02,405
<i>nebo jděte na místa srazu.</i>

11
00:01:03,005 --> 00:01:05,845
<i>Neprocházejte se chodbami a po schodištích</i>

12
00:01:05,925 --> 00:01:08,205
<i>a mějte po ruce záchranné vesty.</i>

13
00:01:08,285 --> 00:01:09,845
<i>Najdete je v kajutě.</i>

14
00:01:10,405 --> 00:01:12,685
-Tudy. Rychle.
<i>-Situace je pod kontrolou.</i>

15
00:01:12,765 --> 00:01:15,205
-Rychle.
<i>-Bouře snad brzy skončí.</i>

16
00:01:16,005 --> 00:01:17,125
Opatrně, prosím.

17
00:01:17,685 --> 00:01:18,925
Morfin. Dvacet miligramů.

18
00:01:24,365 --> 00:01:25,285
Ucpěte ránu.

19
00:01:27,125 --> 00:01:28,045
Klid.

20
00:01:28,645 --> 00:01:29,645
Pomozte mi. Honem.

21
00:01:32,285 --> 00:01:34,725
Kulka je uvnitř. Všichni ven kromě vás.

22
00:01:36,125 --> 00:01:37,205
Kleště, prosím.

23
00:01:43,605 --> 00:01:44,445
Omlouvám se.

24
00:01:47,165 --> 00:01:48,325
Proč jsi mi to neřekla?

25
........