1
00:00:00,900 --> 00:00:02,010
Viděli jste...

2
00:00:02,040 --> 00:00:04,970
-Zdravím, Viv! Ahoj!
-Zní jako příšera.

3
00:00:04,990 --> 00:00:07,050
Já vím, nevolila bych ji, je hrozná.

4
00:00:07,080 --> 00:00:09,990
-Jste se mnou?
-Jo!

5
00:00:11,030 --> 00:00:13,990
"Podle našich záznamů
nedostanete povolení k pobytu."

6
00:00:14,020 --> 00:00:16,910
-Odvezou ho pryč?
-Posílají mě pryč v 7 ráno.

7
00:00:16,940 --> 00:00:18,090
Nemůžou ho deportovat
za jeden den.

8
00:00:18,130 --> 00:00:20,040
Kde to žiješ?

9
00:00:20,070 --> 00:00:22,030
-Haló, tady Bethany.
-Proboha.

10
00:00:22,100 --> 00:00:24,940
Mám ho implantovaný.
Z mé ruky je telefon.

11
00:00:24,960 --> 00:00:26,960
Absorbovali jste minimálně
jeden gray radiace.

12
00:00:27,010 --> 00:00:28,980
Podle mě máš tak 10 let.

13
00:00:31,090 --> 00:00:33,000
Do toho, Vivienne!
Dokázala to!

14
00:00:33,930 --> 00:00:35,990
Stephene, o kolik jste přišli?

15
00:00:36,040 --> 00:00:38,980
O 1 milión a 135 tisíc liber.

16
00:00:39,050 --> 00:00:40,900
Pusťte mě dovnitř!

17
00:00:41,100 --> 00:00:43,040
-Kde budete bydlet?
-Vítejte doma!

18
00:00:51,950 --> 00:00:55,050
ROKY A ROKY
3. díl

19
00:00:55,120 --> 00:00:58,000
Vždyť se podívejte,
v jakém stavu jsme.

20
00:00:58,020 --> 00:01:01,990
Spousta tvrdě pracujících
rodin má zničené Vánoce.

21
00:01:02,370 --> 00:01:04,400
Hroutí se další a další banky,

22
00:01:04,440 --> 00:01:07,290
prý má potíže i Hathersage.
........