1
00:00:00,746 --> 00:00:02,361
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:02,367 --> 00:00:04,452
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som, že moje dni boja so zločinom</i>

3
00:00:04,458 --> 00:00:05,946
<i>skončili, ale potom som
sa dozvedel,</i>

4
00:00:05,952 --> 00:00:08,463
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:08,469 --> 00:00:10,647
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:10,653 --> 00:00:12,104
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:12,110 --> 00:00:14,411
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:14,417 --> 00:00:16,106
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:16,112 --> 00:00:18,510
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:18,516 --> 00:00:21,184
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:21,252 --> 00:00:23,287
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:23,354 --> 00:00:25,923
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:25,929 --> 00:00:28,013
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť,</i>

14
00:00:28,019 --> 00:00:29,494
<i>ja chcem pomstu.</i>

15
00:00:29,500 --> 00:00:31,523
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

16
00:00:31,529 --> 00:00:33,253
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

17
00:00:33,259 --> 00:00:35,928
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

18
00:00:35,934 --> 00:00:37,491
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

19
00:00:37,497 --> 00:00:39,392
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

20
00:00:40,838 --> 00:00:42,906
<i>skôr, než Farouk.</i>

21
00:00:44,349 --> 00:00:46,684
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

22
00:00:46,690 --> 00:00:48,591
<i>Môj starý priateľ, páter Chuck</i>

23
00:00:48,597 --> 00:00:50,127
pracuje pre vatikánskeho
ministra zahraničných vecí.

24
........