1
00:00:12,723 --> 00:00:13,804
Pojďte sem!

2
00:01:37,979 --> 00:01:40,747
Vaše lebka to dneska schytá,
hip-hopová slečno.

3
00:02:25,460 --> 00:02:27,450
Hříšníci, stůjte, kde jste!

4
00:03:02,299 --> 00:03:03,309
Vraťte se.

5
00:03:05,169 --> 00:03:07,759
- Vrchní prokurátore.
- Nevíte, kam patříte?

6
00:03:09,009 --> 00:03:12,523
Říkala jste, že uděláte,
co vám řeknu a bez chyb?

7
00:03:13,639 --> 00:03:16,994
Vy víte, co budu chtít?

8
00:03:19,750 --> 00:03:21,770
Měla byste vědět, kam patříte,

9
00:03:22,519 --> 00:03:23,661
kdo jste

10
00:03:24,889 --> 00:03:26,203
a udělat co máte,

11
00:03:27,660 --> 00:03:29,478
dřív, než vás o to vůbec požádám.

12
00:03:30,190 --> 00:03:31,209
Nemyslíte?

13
00:03:32,030 --> 00:03:33,171
Polepším se, pane.

14
00:03:34,569 --> 00:03:35,609
Omlouvám se.

15
00:03:40,539 --> 00:03:41,620
Vrátím se zpátky do Yeongwolu.

16
00:04:05,400 --> 00:04:06,471
Ano, slečno Jeong.

17
00:04:08,669 --> 00:04:09,740
Prosím?

18
00:04:10,000 --> 00:04:11,655
Máme pro vás žhavou novinku.

19
00:04:12,099 --> 00:04:14,664
Generální ředitel
distribuce společnosti,

20
00:04:14,810 --> 00:04:17,194
která dodává zkažené potraviny
uplácí vedoucího zdravotního úřadu.

21
00:04:18,279 --> 00:04:20,338
Ten s velkým úsměvem na tváři

22
00:04:20,339 --> 00:04:22,269
peníze od generálního
ředitele přijímá.

23
00:04:22,550 --> 00:04:24,448
Stejnou reakci můžeme pozorovat
u ostatních zaměstnanců úřadu.

24
........