1
00:01:06,347 --> 00:01:07,640
Josephe?

2
00:01:14,314 --> 00:01:16,149
Jsem Thomas Beech.

3
00:01:16,232 --> 00:01:18,151
Nový čeledín slečny Listerové.

4
00:01:19,277 --> 00:01:23,740
Nejdřív York. U Norcliffeových
vyzvednout můj kočár.

5
00:01:24,157 --> 00:01:27,952
Pak přes Leamington
do Londýna. S paní Lawtonovou.

6
00:01:28,036 --> 00:01:29,454
A pak přeplujeme do Paříže.

7
00:01:29,537 --> 00:01:33,291
Pak na jih, projdeme
si Auvergne a pak do Říma.

8
00:01:33,374 --> 00:01:37,253
Nebo na sever
do Kodaně, Petrohradu, Moskvy.

9
00:01:37,670 --> 00:01:40,799
-Ještě jsem se nerozhodla.
-To zní velice...

10
00:01:40,882 --> 00:01:44,260
Zajděte za panem Lowem
v Halifaxu. Vezme vám míry.

11
00:01:44,344 --> 00:01:47,764
Dostanete dvě vesty,
dvě saka, dvoje kalhoty,

12
00:01:47,847 --> 00:01:50,600
jeden svrchník, boty a klobouk.

13
00:01:50,683 --> 00:01:53,770
Běžte se nasnídat
a řekněte paní Cordingleyové,

14
00:01:53,853 --> 00:01:56,564
že kdyby dnes někdo jel
do Halifaxu, tak aby vás vzal.

15
00:01:56,648 --> 00:01:59,692
-Já dnes jedu do Halifaxu.
-Výborně, Thomasi.

16
00:02:00,193 --> 00:02:04,155
-Má sestra vás odveze.
-Děkuji, paní.

17
00:02:12,872 --> 00:02:14,582
To je ale krasavec.

18
00:02:16,000 --> 00:02:17,377
Tvůj nový čeledín.

19
00:02:21,631 --> 00:02:23,091
Jsi v pořádku?

20
00:02:23,591 --> 00:02:24,926
Vždycky jsem v pořádku.

21
00:02:38,606 --> 00:02:40,608
7. díl

22
00:02:40,692 --> 00:02:42,735
Inspirováno deníky Anne Listerové

23
........