1
00:00:25,137 --> 00:00:27,004
<i>Jsem rád důvěrníkem.</i>

2
00:00:27,106 --> 00:00:29,339
<i>Je to velice uspokojující práce.</i>

3
00:00:29,442 --> 00:00:32,609
I když říkat tomu práce
by obnášelo dostávat i plat.

4
00:00:32,712 --> 00:00:35,612
<i>Takže je to spíše poslání.</i>

5
00:00:35,715 --> 00:00:37,381
<i>Trochu méně
okouzlující než jsem čekal.</i>

6
00:00:40,736 --> 00:00:42,880
Myslel jsem si, že teď
už budu něco jako Armand,

7
00:00:42,905 --> 00:00:44,972
<i>ale někdy mám pocit,</i>

8
00:00:45,074 --> 00:00:46,940
že jsem spíš Renfield.

9
00:00:50,246 --> 00:00:52,713
<i>Nejhorší je pro mě asi
ta samota.</i>

10
00:00:52,738 --> 00:00:55,689
<i>Jsem vzhůru, když jde můj pán spát a</i>

11
00:00:55,907 --> 00:00:57,640
<i>celý dům ztichne</i>

12
00:00:57,703 --> 00:00:59,603
<i>a je tu tak pusto,
ale také</i>

13
00:00:59,628 --> 00:01:01,620
<i>jsem vzhůru, když se probudí.</i>

14
00:01:01,722 --> 00:01:03,684
<i>Jsem pořád vzhůru.</i>

15
00:01:03,709 --> 00:01:05,776
Někdy mě napadne jak
by vypadal můj život,

16
00:01:05,878 --> 00:01:07,845
kdybych byl pořád u Panera Bread.

17
00:01:07,947 --> 00:01:09,847
Asi bych už byl vedoucí.

18
00:01:09,949 --> 00:01:12,499
<i>Pro změnu bych někomu šéfoval já,</i>

19
00:01:12,601 --> 00:01:14,701
<i> vyspal bych se, měl pojištění,</i>

20
00:01:14,804 --> 00:01:15,903
<i>přátele....</i>

21
00:01:17,139 --> 00:01:18,572
<i> ...dostával plat.</i>

22
00:01:18,674 --> 00:01:21,775
<i> A jídla bych měl co bych snědl.</i>

23
00:01:21,877 --> 00:01:23,510
<i> Ale jak se říká:</i>

24
00:01:23,612 --> 00:01:26,547
........