1
00:00:14,650 --> 00:00:16,730
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:17,370 --> 00:00:19,730
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:23,370 --> 00:00:27,730
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:27,770 --> 00:00:30,890
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,771 --> 00:01:02,051
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:42,172 --> 00:01:44,572
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:44,612 --> 00:01:48,612
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:52,892 --> 00:01:56,372
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:59,132 --> 00:02:02,812
Po většinu historie lidstva byla
cesta na Měsíc pouhým snem

10
00:02:02,852 --> 00:02:05,092
pomatenců,
nebo naprostým bláznovstvím.

11
00:02:05,132 --> 00:02:08,892
Pouze bohové či nadčlověk
by mohli podniknout takovou cestu.

12
00:02:08,932 --> 00:02:11,652
Pak se ale lidé vznesli do výše
na mechanických křídlech,

13
00:02:11,692 --> 00:02:14,772
pokořili gravitaci, znovu
posunuli hranice možností

14
00:02:14,812 --> 00:02:16,492
a Měsíc se dostal
na dosah komukoliv,

15
00:02:16,532 --> 00:02:19,732
kdo by dokázal postavit stroj,
který ho na něj donese.

16
00:02:19,772 --> 00:02:23,612
Co je zapotřebí, abychom sen
proměnili ve skutečnost? Vytrvalost.

17
00:02:23,652 --> 00:02:26,052
Je to prostředek k řešení
jednoho problému za druhým

18
00:02:26,092 --> 00:02:28,692
během dlouhodobého úsilí.

19
00:02:28,732 --> 00:02:31,692
Jako například, jak udělat
ten první výzkumný krok

20
00:02:31,733 --> 00:02:34,493
do oné vesmírné pustiny bez života.

21
00:02:34,533 --> 00:02:39,053
Nikdo by si nedovolil podniknout
tuto bláznivou i když božskou cestu

........