1
00:00:14,720 --> 00:00:16,800
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:17,360 --> 00:00:19,280
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:23,320 --> 00:00:27,680
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:27,721 --> 00:00:30,841
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,722 --> 00:01:02,002
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:42,445 --> 00:01:44,565
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:44,645 --> 00:01:48,405
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:52,845 --> 00:01:56,565
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:58,566 --> 00:02:01,406
Společnost AmpCo v Lowellu
ve státu Massachusetts

10
00:02:01,446 --> 00:02:04,846
zaměstnávala spoustu lidí,
především ženy ve středním věku,

11
00:02:04,886 --> 00:02:08,766
kteří se spárovací pistolí v ruce
vstřikovali epoxidovou pryskyřici

12
00:02:08,806 --> 00:02:11,606
do 380000 otvorů
o velikosti 6,5 cm čtverečních

13
00:02:11,646 --> 00:02:15,046
v tepelném štítu
velitelského modulu Apollo.

14
00:02:15,087 --> 00:02:18,127
Pokud rentgenová kontrola
odhalila bublinu v některém z nich,

15
00:02:18,167 --> 00:02:20,807
museli ho vyčistit a znovu zaplnit,

16
00:02:20,847 --> 00:02:24,247
protože jejich výrobek musel
fungovat perfektně po celých 6 minut

17
00:02:24,287 --> 00:02:26,647
ohnivého návratu vesmírné lodě

18
00:02:26,687 --> 00:02:28,967
do zemské atmosféry.

19
00:02:29,007 --> 00:02:32,727
Cokoliv horší než dokonalost
by mohlo znamenat smrt posádky.

20
00:02:32,768 --> 00:02:36,088
Záleželo právě na zaměstnancích
společnosti AmpCo a stovkách tisíců

21
00:02:36,128 --> 00:02:40,688
jim podobných v jiných
společnostech po celé zemi,

22
........