1
00:00:15,000 --> 00:00:17,040
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:17,720 --> 00:00:19,600
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:23,719 --> 00:00:28,079
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:28,118 --> 00:00:31,318
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,954 --> 00:01:02,474
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:42,588 --> 00:01:44,988
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:45,028 --> 00:01:48,628
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:53,627 --> 00:01:56,987
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:58,986 --> 00:02:04,186
Z dějin víme, že rok 1937
nebyl pro Zemi moc příznivý.

10
00:02:04,225 --> 00:02:05,945
Japonsko obsadilo Čínu.

11
00:02:05,985 --> 00:02:09,265
V Německu se objevily
koncentrační tábory.

12
00:02:09,304 --> 00:02:11,544
Ve Španělsku vrcholila
krvavá občanská válka.

13
00:02:11,584 --> 00:02:14,304
Ve Spojených státech
prezident Roosevelt prohlásil

14
00:02:14,344 --> 00:02:18,304
že třetina národa
žije v nelidských podmínkách.

15
00:02:18,943 --> 00:02:21,103
A přesto v roce 1937

16
00:02:21,143 --> 00:02:23,743
Picasso namaloval své
mistrovské dílo Guernica,

17
00:02:23,782 --> 00:02:26,022
John Steinbeck vydal novelu
O myších a lidech

18
00:02:26,062 --> 00:02:28,662
a byl otevřen most Golden Gate
v Los Angeles.

19
00:02:28,702 --> 00:02:32,262
Přesto rok 1937 nebyl
ve 20. století tím nejhorším.

20
00:02:32,301 --> 00:02:36,741
Přišly další, včetně toho, ve kterém
se Američané uprostřed nepokojů

21
00:02:36,781 --> 00:02:39,381
po celém světě rozhodli
vyslat tři lidské bytosti

........