1
00:00:14,650 --> 00:00:16,810
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:17,410 --> 00:00:19,530
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:23,370 --> 00:00:27,730
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:27,769 --> 00:00:30,889
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,528 --> 00:01:02,048
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:42,206 --> 00:01:44,566
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:44,606 --> 00:01:48,646
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:52,806 --> 00:01:56,526
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:59,725 --> 00:02:02,565
Posádka Apolla 13 cestou na Měsíc

10
00:02:02,605 --> 00:02:07,165
pořizovala barevné záběry,
jichž si už skoro nikdo nevšímal.

11
00:02:07,205 --> 00:02:09,085
Nedlouho poté došlo k výbuchu,

12
00:02:09,165 --> 00:02:12,285
který ohrozil životy
všech členů posádky

13
00:02:12,325 --> 00:02:16,245
a znemožnil vysílání
dalších záběrů.

14
00:02:16,284 --> 00:02:19,524
Po zbývající dramatické dny letu
byly slyšet jen slabé hlasy posádky.

15
00:02:19,564 --> 00:02:22,044
Z poškozené lodi přicházely

16
00:02:22,084 --> 00:02:24,924
kusé telemetrické údaje.

17
00:02:25,004 --> 00:02:27,924
Náhle se o vše
začala zajímat média,

18
00:02:27,964 --> 00:02:30,804
která unuděné diváky
už téměř přestávala informovat

19
00:02:30,844 --> 00:02:34,964
o dalším letu do vesmíru.

20
00:02:35,004 --> 00:02:38,844
Největší příběh toho roku
byl bez jakýchkoli obrázků.

21
00:02:38,883 --> 00:02:40,603
Probíhaly jen televizní debaty

22
00:02:40,643 --> 00:02:46,683
o tom, jestli posádka
cestu ze Země na Měsíc přežije.
........