1
00:00:13,650 --> 00:00:16,210
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:16,370 --> 00:00:18,690
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:22,370 --> 00:00:26,650
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:26,690 --> 00:00:29,730
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,370 --> 00:01:00,890
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:41,371 --> 00:01:43,451
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:43,491 --> 00:01:47,531
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:51,811 --> 00:01:55,411
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:59,051 --> 00:02:01,731
Při letu, jenž trval 15 minut,

10
00:02:01,771 --> 00:02:04,811
se Alan Shepard stal
prvním americkým astronautem.

11
00:02:04,851 --> 00:02:06,731
Jeho maličká loď Mercury

12
00:02:06,771 --> 00:02:11,131
se na parabolické dráze dostala
do výšky pouhých 187 km.

13
00:02:11,171 --> 00:02:14,171
Prožil pouze 4 minuty
stavu beztíže.

14
00:02:14,251 --> 00:02:17,851
Neviděl, kam letí,
neboť loď neměla přední okno

15
00:02:17,931 --> 00:02:21,851
a dopadl jen 486 km od místa,
z kterého odstartoval.

16
00:02:21,891 --> 00:02:25,371
Těch 15 minut na jaře 1961
bylo pouze ochutnávkou

17
00:02:25,411 --> 00:02:29,971
delších letů, které chtěl
první americký astronaut vykonat.

18
00:02:30,012 --> 00:02:33,492
Osud však Alana Sheparda
donutil dalších 10 let přemýšlet

19
00:02:33,532 --> 00:02:36,452
nad tím, zda oněch 15 minut
byl všechen čas,

20
00:02:36,492 --> 00:02:39,492
který mu byl dopřán při cestě
lidstva ze Země na Měsíc.

21
00:02:42,652 --> 00:02:45,412
ČÁST DEVÁTÁ

22
........