1
00:00:14,730 --> 00:00:16,730
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

2
00:00:17,330 --> 00:00:19,330
Rozhodli jsme se letět na Měsíc.

3
00:00:23,490 --> 00:00:27,650
Chceme v tomto desetiletí letět
na Měsíc a dokázat ještě víc.

4
00:00:27,690 --> 00:00:30,770
Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to obtížné.

5
00:00:58,691 --> 00:01:01,891
Na motivy knihy Andrewa Chaikina
"A Man on the Moon"

6
00:01:42,051 --> 00:01:44,571
- Podívej se.
- To je krása.

7
00:01:44,611 --> 00:01:48,371
V životě jsem snad
nebyl pyšnější, věřte mi.

8
00:01:53,011 --> 00:01:56,091
ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

9
00:01:58,691 --> 00:02:00,851
Mezi dvěma tucty lidí,
kteří letěli k Měsíci,

10
00:02:00,891 --> 00:02:03,971
bylo 12 veteránů, kteří se
už předtím do vesmíru podívali.

11
00:02:04,011 --> 00:02:08,531
Devatenácti se to už znovu nepodaří
a tři se pustili k Měsíci dvakrát.

12
00:02:08,571 --> 00:02:12,411
Průměrný nástupní plat astronauta
byl necelých 20000 dolarů ročně.

13
00:02:12,451 --> 00:02:15,771
Mohli si sice koupit novou
Corvettu za režijní cenu,

14
00:02:15,811 --> 00:02:18,451
ale na život je nikdo nepojistil.

15
00:02:18,492 --> 00:02:20,812
Všichni až na jednoho byli ženatí.

16
00:02:20,852 --> 00:02:24,052
Manželky mužů z Apolla
si vychutnávaly všechny požitky

17
00:02:24,172 --> 00:02:26,612
a zájem veřejnosti zvládaly
s různým úspěchem.

18
00:02:26,652 --> 00:02:28,612
Nejtěžší pro ně bylo vyrovnat se

19
00:02:28,652 --> 00:02:31,772
se stejným stresem,
jaký zažívali jejich partneři

20
00:02:31,812 --> 00:02:34,412
při službě v NASA.
Bylo to stejně náročné,

21
00:02:34,452 --> 00:02:37,172
stejně ničivé
a stejně dobrodružné.

22
........