1
00:03:19,320 --> 00:03:20,960
<b><i>Je to všetko o peniazoch…</i></b>

2
00:03:22,720 --> 00:03:24,040
<b><i>Je to všetko o…</i></b>

3
00:03:26,320 --> 00:03:28,200
<b><i>Je to všetko o peniazoch…</i></b>

4
00:03:45,240 --> 00:03:50,120
<b><i>Ružové bankovky, ktoré sú ako
pery dievčaťa, vyzerajú úžasne.</i></b>

5
00:03:52,280 --> 00:03:57,280
<b><i>Či je deň, alebo noc,
telefóny bohatých ľudí zvonia bez prestania.</i></b>

6
00:03:58,880 --> 00:04:02,480
<b><i>Rozhadzovať peniaze je úžasné,
nič sa tomu nevyrovná.</i></b>

7
00:04:02,560 --> 00:04:06,440
<i><b>Spôsobuje to úplný chaos.</b></i>

8
00:04:06,720 --> 00:04:10,080
<i><b>Jeden,</b></i>

9
00:04:10,120 --> 00:04:13,640
<i><b>dva, tri, štyri,</b></i>

10
00:04:13,680 --> 00:04:17,040
<i><b>päť, šesť,</b></i>

11
00:04:17,080 --> 00:04:20,720
<i><b>sedem, osem...</b></i>

12
00:04:39,470 --> 00:04:41,156
<b><i>Jeden, peniaze sú peniaze.</i></b>

13
00:04:41,356 --> 00:04:42,800
<b><i>Dva, čo sú peniaze?</i></b>

14
00:04:42,880 --> 00:04:46,489
<b><i>Tri, nie je nič im podobné.
Štyri, čo je ako peniaze?</i></b>

15
00:04:46,589 --> 00:04:48,318
<b><i>Päť, mať ich je problém.</i></b>

16
00:04:48,420 --> 00:04:49,920
<b><i>Šesť, nemať ich je problém.</i></b>

17
00:04:50,000 --> 00:04:51,520
<b><i>Mať ich je problém,
nemať ich je problém.</i></b>

18
00:04:51,640 --> 00:04:53,280
<b><i>Sedem, osem, deväť, desať.</i></b>

19
00:04:53,800 --> 00:04:57,041
<b><i>Jeden, peniaze sú peniaze.
Dva, čo sú peniaze?</i></b>

20
00:04:57,200 --> 00:05:00,560
<b><i>Tri, nie je nič im podobné.
Štyri, čo je ako peniaze?</i></b>

21
00:05:00,880 --> 00:05:02,640
<b><i>Päť, mať ich je problém.</i></b>

22
00:05:02,720 --> 00:05:04,040
<b><i>Šesť, nemať ich je problém.</i></b>

23
00:05:04,120 --> 00:05:05,720
<b><i>Mať ich je problém,
nemať ich je problém.</i></b>

........