1
00:00:06,172 --> 00:00:08,883
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,053 --> 00:00:13,013
Pane prezidente.

3
00:00:13,221 --> 00:00:15,515
Pane doktore, díky,
že jste přišel. Prosím.

4
00:00:15,598 --> 00:00:17,475
Splnil jste svou občanskou povinnost.

5
00:00:17,559 --> 00:00:18,893
Nesmíte se ptát.

6
00:00:18,977 --> 00:00:22,230
A nejspíš tím poruším profesní etiku,
že vám to řeknu,

7
00:00:22,313 --> 00:00:25,316
ale myslím, že byste s mou volbou
nebyl nespokojený.

8
00:00:27,193 --> 00:00:29,320
Překvapilo vás, že jsem vám zavolal?

9
00:00:29,487 --> 00:00:33,825
Schopnost dát se překvapit
bývá v naší branži jednou z prvních obětí.

10
00:00:34,576 --> 00:00:36,286
Ale je to neobvyklý způsob,

11
00:00:36,369 --> 00:00:38,997
jak kandidát na prezidenta
tráví svůj volební den.

12
00:00:39,080 --> 00:00:42,917
Já nevím. V roce 1960
volil Richard Nixon v jižní Kalifornii.

13
00:00:43,251 --> 00:00:46,588
Pak skočil do bílého kabrioletu,
ujel novinářům a zamířil na jih,

14
00:00:46,671 --> 00:00:48,882
skončil v Tijuaně, kde si dal oběd.

15
00:00:49,049 --> 00:00:51,593
A pak zpátky přes hranice,
točitými silničkami na sever,

16
00:00:51,676 --> 00:00:53,928
až na misii v San Juan Capistrano,

17
00:00:54,179 --> 00:00:57,390
kde vstoupil do kostela,
sedl si do prázdné lavice

18
00:00:58,058 --> 00:00:59,476
a tam prý hodiny seděl.

19
00:00:59,601 --> 00:01:02,145
Takže můj způsob je přinejlepším
druhý nejpodivnější.

20
00:01:03,354 --> 00:01:04,856
O čem jste chtěl mluvit?

21
00:01:07,192 --> 00:01:08,818
Nemůžu spát.

22
00:01:09,110 --> 00:01:12,197
Nespavost z úzkosti nemůže být
prezidentským kandidátům neznámá.

23
........