1
00:00:06,464 --> 00:00:08,717
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:35,660 --> 00:00:38,121
- Můžeme začít?
- Ano.

3
00:00:38,997 --> 00:00:42,667
Měli bychom si pospíšit,
jinak umřu během natáčení.

4
00:00:44,085 --> 00:00:46,546
Odpovídejte prosím do kamery.

5
00:00:48,339 --> 00:00:52,052
Jak se podle vás
od 60. let změnilo San Francisco?

6
00:00:54,137 --> 00:00:57,724
- Vlastně moc ne.
- Opravdu?

7
00:00:58,600 --> 00:01:05,148
- Podle vás se dramaticky nezměnilo?
- No... jsme pořád lidé.

8
00:01:06,232 --> 00:01:07,609
Nebo ne? Tedy...

9
00:01:10,070 --> 00:01:13,114
Máme své vady, jsme narcisté...

10
00:01:14,866 --> 00:01:16,409
a děláme, co můžeme.

11
00:01:17,118 --> 00:01:22,373
Takže jste si nevšimla dramatických změn
během... Jak dlouho že tu žijete?

12
00:01:22,499 --> 00:01:28,671
Ano. To bude nejspíš...
to správné místo, kde začít.

13
00:01:30,340 --> 00:01:36,513
Přistěhovala jsem se sem v roce 1966,
před více než 50 lety.

14
00:01:37,514 --> 00:01:42,227
Tehdy to bylo nejspíš jiné místo,
v jistých ohledech.

15
00:01:43,436 --> 00:01:47,524
Ale v dalších
pochopitelně zůstává pořád stejné.

16
00:01:47,857 --> 00:01:51,444
Mír! Jsme queer! Tohle je náš revír!

17
00:01:51,528 --> 00:01:55,532
Mír! Jsme queer! Tohle je náš revír!

18
00:01:55,615 --> 00:01:59,661
Mír! Jsme queer! Tohle je náš revír!

19
00:02:00,411 --> 00:02:03,748
Nějakej dělník si právě přinesl motorovku.
Co kurva teď?

20
00:02:03,832 --> 00:02:06,417
- Je to od Michaela.
- „Je to Claire?“

21
00:02:06,626 --> 00:02:08,795
- Je to Claire.
- Tak to nechápu.

22
00:02:08,878 --> 00:02:11,923
- Ta, co vydírá Annu.
........