1
00:00:06,006 --> 00:00:08,926
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:27,861 --> 00:00:32,115
<i>A máme tady bleskový úder</i>

3
00:00:32,241 --> 00:00:33,450
od <i>Miguela Galindeze.</i>

4
00:00:33,742 --> 00:00:35,244
<i>Nastavuje mantinely zápasu</i>

5
00:00:35,369 --> 00:00:38,539
<i>a hlídá si pohyby zmateného</i>
<i>"Tremenda" Duarteho,</i>

6
00:00:38,664 --> 00:00:41,667
<i>pro kterého je toto kolo opravdu náročné.</i>

7
00:00:41,750 --> 00:00:43,544
<i>Bayoneta se neustále dere vpřed</i>

8
00:00:43,627 --> 00:00:47,047
<i>a udržuje si ring pod kontrolou.</i>

9
00:00:47,130 --> 00:00:50,759
<i>Duarte dostal pořádnou ránu!</i>

10
00:00:50,884 --> 00:00:53,845
<i>Pro koho zápas brzy skončí?</i>

11
00:00:53,971 --> 00:00:56,848
<i>Rozhodčí zahájil odpočítávání.</i>

12
00:00:56,974 --> 00:01:00,310
<i>Jedna, dva, tři, čtyři...</i>

13
00:01:35,262 --> 00:01:36,263
<i>Jsi v pořádku?</i>

14
00:01:38,432 --> 00:01:39,933
<i>Tak to prostě je, chlape.</i>

15
00:01:42,102 --> 00:01:43,103
<i>Jasný?</i>

16
00:01:45,480 --> 00:01:46,565
<i>Jo.</i>

17
00:01:48,859 --> 00:01:49,985
<i>Je konec.</i>

18
00:01:52,446 --> 00:01:53,530
<i>Dobře.</i>

19
00:01:56,825 --> 00:01:58,118
Není to tvoje chyba.

20
00:01:58,201 --> 00:01:59,828
No tak...

21
00:02:02,956 --> 00:02:07,377
Jen klid...

22
00:02:10,922 --> 00:02:12,966
Pojď sem. No tak.

23
00:02:13,050 --> 00:02:15,302
Dostaň to ze sebe. Nebraň se tomu.

24
00:02:20,182 --> 00:02:22,517
- Co to děláš?
- Nech toho!

25
00:02:22,601 --> 00:02:23,977
........