1
00:00:13,541 --> 00:00:18,541
Natočeno podle knih
"Poustevník" a "Honící psi" od Jorn Lier Horsta.

2
00:03:23,200 --> 00:03:25,520
Nemohu tady zůstat.

3
00:03:25,680 --> 00:03:29,560
Nepustí tě dříve než zítra,
kdy proběhne předběžné slyšení.

4
00:03:29,720 --> 00:03:33,633
- Tolik toho mají?
- Znáš přece pravidla. Tohle nám neřeknou.

5
00:03:35,777 --> 00:03:39,441
Mají důkazy,
že jsi porušil zákon?

6
00:03:41,720 --> 00:03:43,040
To nevím.

7
00:03:45,360 --> 00:03:46,900
Je to složité.

8
00:03:49,560 --> 00:03:52,880
Jedno vím určitě.
Potřebuješ dobrého právníka, Williame.

9
00:04:56,680 --> 00:04:58,640
Chytil jsi něco, nebo ne?

10
00:05:41,720 --> 00:05:43,480
Proboha.

11
00:05:50,520 --> 00:05:54,720
Ano, je naprosto v pořádku,
že zůstanu právním zástupcem Vidara Haglunda

12
00:05:54,880 --> 00:05:58,360
v jeho znovuobnoveném případu.

13
00:05:58,520 --> 00:06:03,880
Ale podle mého názoru
to není v rozporu,

14
00:06:04,040 --> 00:06:05,680
abych se ujal
i obhajoby pana Wistinga.

15
00:06:05,840 --> 00:06:09,520
Opravdu?
Můžete to rozvinout?

16
00:06:09,680 --> 00:06:13,880
Haglund a Wisting mají podle
mého názoru stejný cíl.

17
00:06:14,040 --> 00:06:17,680
Jde jim o pravdivé objasnění
případu smrti Cecilie Lindeové.

18
00:06:17,840 --> 00:06:20,400
Mohu pomoci oběma z nich.

19
00:06:20,560 --> 00:06:27,520
Na tom není nic divného.
Teď už musím jít. Přeji všem hezký den.

20
00:06:49,960 --> 00:06:54,640
- Tati, pustili tě?
- Díky Hendenovi. Kde jsi?

21
00:06:54,800 --> 00:06:58,800
- Jedu na schůzku s Madeleine Torellovou.
- To je ta bývalá přítelkyně Ravneberga?

22
00:06:58,960 --> 00:07:02,200
........