1
00:00:01,075 --> 00:00:06,075
Překlad: JudyVolf
Korekce: Blackhand47XD

2
00:00:06,870 --> 00:00:08,499
<i>V předchozích dílech...</i>

3
00:00:08,550 --> 00:00:11,533
- Co se děje v PRIDE.
- Vyhlásili vám válku.

4
00:00:11,617 --> 00:00:13,328
Mají celý arzenál nových zbraní.

5
00:00:13,412 --> 00:00:16,084
Ty zbraně jsou vytvořené
speciálně na naše děti.

6
00:00:16,167 --> 00:00:19,633
Právě pro tyhle příležitosti
jsme vyvinuli látku na vymazání paměti.

7
00:00:19,802 --> 00:00:21,639
Tys pro mě přišla?

8
00:00:25,227 --> 00:00:26,479
Velký Jas.

9
00:00:26,564 --> 00:00:28,586
Po tom co se stalo
v Kráteru, nemůže být sama.

10
00:00:28,760 --> 00:00:30,764
- Tak odejděte obě.
- Jsem těhotná.

11
00:00:30,815 --> 00:00:32,533
Je na útěku jako my.

12
00:00:32,618 --> 00:00:34,913
Máš ji pořád u sebe?
Drž ji pořádně.

13
00:00:34,997 --> 00:00:36,685
Nevíš, k čemu
byla použitá, ale já ano.

14
00:00:36,709 --> 00:00:41,277
- Na co ji chceš? - Slíbil jsem Livvie,
že dostanu Dariova vraha a to udělám.

15
00:00:41,301 --> 00:00:46,084
- Měla jsem strach ze Žezla.
- Třeba je ta temnota tvou schopností,

16
00:00:46,330 --> 00:00:47,874
jako je světlo mou.

17
00:00:48,959 --> 00:00:51,237
- Synu. - Tati.
- Můžeš se vrátit domů?

18
00:00:51,321 --> 00:00:53,408
- Co se děje?
- Ty odcházíš?

19
00:00:53,608 --> 00:00:55,153
Chasei, to nemůžeš.

20
00:00:55,666 --> 00:00:57,002
Jdu domů.

21
00:00:58,167 --> 00:01:02,343
- Můžeš být hrdinou. - Jediné, co pro to
musíš udělat, je přidat se k nám.

22
00:01:02,426 --> 00:01:04,848
- Slib mi, že nikomu neublížíte.
........