1
00:00:09,400 --> 00:00:11,659
- Dělám, co můžu.
- Opravdu?

2
00:00:11,660 --> 00:00:14,300
Protože mi připadá, že jednou za měsíc
slyším stejný argument.

3
00:00:14,370 --> 00:00:17,439
Ale jen proto,
že příliš tlačíš.

4
00:00:17,440 --> 00:00:18,679
Chris začíná
být podezřelý.

5
00:00:18,680 --> 00:00:20,109
Je mi to jedno.

6
00:00:20,110 --> 00:00:21,740
Slíbila jsi mi to.

7
00:00:22,440 --> 00:00:24,740
Dej mi trochu víc času.
Prosím.

8
00:00:26,040 --> 00:00:28,140
Možná bychom
mu měli všechno říct.

9
00:00:31,360 --> 00:00:32,689
Jakeu, ne!

10
00:00:32,690 --> 00:00:33,780
To ho zničí!

11
00:00:34,460 --> 00:00:35,759
Ne!

12
00:00:35,760 --> 00:00:38,059
Jakeu!

13
00:00:54,580 --> 00:00:55,679
Díky za zavolání.

14
00:00:55,680 --> 00:00:56,849
Mám ti nějak pomoct?

15
00:00:56,850 --> 00:00:59,109
Ne, postarám se o to.

16
00:00:59,110 --> 00:01:00,900
Už to není
tvůj problém.

17
00:01:19,800 --> 00:01:21,599
Můžeš pustit sirénu?

18
00:01:27,860 --> 00:01:30,610
Díky.

19
00:01:56,300 --> 00:01:58,305
Alespoň sis vybral
k nasávání přátelský okrsek.

20
00:01:58,306 --> 00:02:00,039
Celé to bylo
nedorozumění.

21
00:02:00,040 --> 00:02:02,680
Říkali, že jsi držel tři chlapy
v šachu tágem.

22
00:02:04,310 --> 00:02:06,079
Kde máš auto?

23
00:02:06,080 --> 00:02:08,239
........