1
00:00:08,188 --> 00:00:09,748
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:09,808 --> 00:00:11,520
Naše děti jsou stále na útěku.

3
00:00:11,600 --> 00:00:15,589
Středisko nepřetržitého monitorování
se softwarem rozpoznávání obličejů.

4
00:00:15,640 --> 00:00:17,280
Budeme pátrat na vlastní pěst.

5
00:00:17,400 --> 00:00:19,590
- Potřebujeme víc peněz.
- Musíš si to zasloužit.

6
00:00:19,620 --> 00:00:21,310
Oblep okna, chlape.

7
00:00:21,330 --> 00:00:24,410
Jsem Livvie. Ráda tě poznávám.
Jakže se jmenuješ?

8
00:00:26,760 --> 00:00:28,278
Udav se.

9
00:00:30,449 --> 00:00:33,270
Je mrtvá.
Kdo za Gracielu sjedná spravedlnost?

10
00:00:33,350 --> 00:00:37,860
Už nechci, aby trpěli nevinní
a můžu s tím něco udělat.

11
00:00:37,950 --> 00:00:40,990
Jsou to naši rodiče.
Jak můžou být takové stvůry?

12
00:00:41,080 --> 00:00:44,420
Nejsme jako oni.
Napravíme svět, který zničili.

13
00:00:46,311 --> 00:00:47,820
Karolino!

14
00:00:48,380 --> 00:00:51,220
Lidi! Něco jsem našla.

15
00:00:52,560 --> 00:00:54,580
Na uzdravení potřebuji další truhlu.

16
00:00:54,600 --> 00:00:56,968
- A kdo by nám asi mohl pomoci?
- Moje žena.

17
00:00:57,031 --> 00:01:00,984
Není nic důležitější,
než zjistit, kdo a co jsi.

18
00:01:02,580 --> 00:01:04,750
- Co se děje?
- Už to začíná.

19
00:01:06,948 --> 00:01:09,574
Překlad: JudyVolf
Korekce: Blackhand47XD

20
00:01:39,950 --> 00:01:43,240
- Co to je?
- Zemětřesení!

21
00:01:45,830 --> 00:01:47,343
Mezi futra!

22
00:01:51,930 --> 00:01:53,448
Molly! Sem!

........