1
00:00:13,277 --> 00:00:16,319
<i>Vážený majiteli Vánoční říše,</i>

2
00:00:19,423 --> 00:00:21,553
<i>reaguji na vaši inzerci</i>

3
00:00:21,587 --> 00:00:26,373
<i>v komiksu "Pikantní hrozba",
díl 12, vydání 36.</i>

4
00:00:30,147 --> 00:00:34,065
<i>Chtěl bych pracovat ve Vánoční říši?
To si pište!</i>

5
00:00:36,136 --> 00:00:41,732
<i>Devatenáct let jsem
pracoval pro Veřejné úklidové služby.</i>

6
00:00:41,843 --> 00:00:45,160
<i>Byla mi svěřena přeprava
nebezpečných plynů.</i>

7
00:00:45,237 --> 00:00:47,255
<i>Po celém světě.</i>

8
00:00:47,331 --> 00:00:49,312
<i>Také pracuji ve škole,</i>

9
00:00:49,383 --> 00:00:52,927
<i>kde o mně ředitel
říká, že jsem tvrdě pracující.</i>

10
00:00:53,613 --> 00:00:56,986
<i>Není nic, co bych neudělal,</i>

11
00:00:57,041 --> 00:01:00,906
<i>abych si zasloužil
místo v personálu Vánoční říše.</i>

12
00:01:01,420 --> 00:01:03,804
<i>Veselé Vánoce!</i>

13
00:01:04,430 --> 00:01:06,274
<i>Bing Partridge.</i>

14
00:01:46,032 --> 00:01:47,826
Mami?

15
00:01:47,966 --> 00:01:49,933
Tati?

16
00:02:02,856 --> 00:02:05,666
Ne, ne.

17
00:02:05,743 --> 00:02:08,870
To ne!

18
00:02:16,662 --> 00:02:18,212
Zdravím, pane.

19
00:02:18,288 --> 00:02:20,014
Něco pro vás mám.

20
00:02:22,709 --> 00:02:26,595
Pozvánku do Vánoční říše.

21
00:02:26,672 --> 00:02:28,189
Já to věděl!

22
00:02:37,063 --> 00:02:40,606
Jste zlobivý, nebo hodný?

23
00:02:41,264 --> 00:02:43,248
Hodný.

24
00:02:43,706 --> 00:02:47,375
........