1
00:00:00,868 --> 00:00:10,083
Verze filmu z roku 1981 i s obnovenými
fragmenty, které byli cenzurou odstraněné.

2
00:00:35,909 --> 00:00:39,574
Ne...!

3
00:00:43,926 --> 00:00:47,716
V hlavní roli

4
00:00:49,758 --> 00:00:54,508
NÁHODA

5
00:00:54,810 --> 00:01:01,175
Scénář a režie

6
00:01:24,366 --> 00:01:26,448
Piš...

7
00:01:39,575 --> 00:01:44,741
17 mínus 9 rovná se 8.

8
00:01:45,491 --> 00:01:49,950
Ano, matka taky
tak psala osmičku.

9
00:01:57,366 --> 00:02:00,658
Danieli! Dane!

10
00:02:06,992 --> 00:02:10,658
Neodjíždím tak daleko, jak jsem ti
říkal, jenom do Dánska.

11
00:02:10,908 --> 00:02:12,324
Napíšu ti.

12
00:02:17,491 --> 00:02:23,366
Navrhuji, abychom hned jeli do školy.
A potom bychom si prošli jména.

13
00:02:23,658 --> 00:02:25,950
- Kubín.
- Žádné problémy.

14
00:02:26,283 --> 00:02:29,242
- A kým byl?
- Premiérem.

15
00:02:29,491 --> 00:02:33,700
Vloni se líbal v šatně s mladou
zřízenkyní, ne-li hůř. Měl by se přesadit.

16
00:02:33,950 --> 00:02:36,867
Kamiński má tři čtyřky
z hlavních předmětů.

17
00:02:37,283 --> 00:02:38,992
- A Dlugosz.
- Kým byl?

18
00:02:39,408 --> 00:02:41,408
- Ministrem zdravotnictví.
- Je to polosirotek.

19
00:02:41,533 --> 00:02:45,533
Ale má velmi dobré známky.
Jedničku z chování.

20
00:02:46,117 --> 00:02:48,616
Má vlastnosti vůdce
a všichni ho mají rádi.

21
00:03:04,575 --> 00:03:08,825
Hej! Opíchej ji! Opíchej!

22
00:03:56,575 --> 00:03:58,950
Co se ti stalo?

........