1
00:00:00,992 --> 00:00:10,246
Pôvodná verzia filmu z roku 1981,
obnovená po cenzúrnych zásahoch.

2
00:00:24,130 --> 00:00:26,579
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
BRATISLAVA

3
00:00:26,801 --> 00:00:29,550
PRODUCENTSKÉ CENTRUM
PREVZATÝCH PROGRAMOV

4
00:00:29,769 --> 00:00:31,365
UVÁDZA POĽSKÝ FILM

5
00:00:35,919 --> 00:00:39,608
Nie!

6
00:00:43,924 --> 00:00:47,662
V HLAVNEJ ÚLOHE

7
00:00:49,758 --> 00:00:54,515
<b>NÁHODA</b>

8
00:00:54,795 --> 00:01:01,165
SCENÁR A RÉŽIA

9
00:01:24,407 --> 00:01:26,027
Píš!

10
00:01:39,621 --> 00:01:46,050
17 mínus 9 rovná sa 8.

11
00:01:47,598 --> 00:01:49,966
Aj mama tak písala osmičku.

12
00:01:57,420 --> 00:01:59,978
Daniel!

13
00:02:06,952 --> 00:02:10,678
Nejdem až tak ďaleko,
iba do Dánska.

14
00:02:10,949 --> 00:02:12,354
Napíšem ti.

15
00:02:17,544 --> 00:02:20,852
Musíme vyriešiť otázku žiakov,
ktorí odídu.

16
00:02:21,051 --> 00:02:23,399
Najprv si prejdeme všetky mená.

17
00:02:23,702 --> 00:02:27,339
- Kubin.
- S tým nebudú problémy.

18
00:02:27,641 --> 00:02:29,258
Jeho otec je bývalý premiér.

19
00:02:29,527 --> 00:02:32,300
Syn sa bozkával v šatni
s mladou školníčkou.

20
00:02:32,447 --> 00:02:33,865
Toho môžeme preložiť.

21
00:02:33,983 --> 00:02:36,914
Kaminski má tri štvorky,
aj to pôjde.

22
00:02:37,338 --> 00:02:40,464
A Dlugoš?
Otec bol minister zdravotníctva.

23
00:02:40,584 --> 00:02:44,405
- Je polosirota.
........