1
00:00:55,495 --> 00:00:58,912
VIRILITER AGE
JEDNEJ MUŽNĚ

2
00:00:59,495 --> 00:01:03,828
MOTTO
CALDERMOUNT COLLEGE

3
00:01:40,828 --> 00:01:43,203
Všichni zatajili dech,

4
00:01:43,328 --> 00:01:45,620
ale i posledního muže
překonal oslnivou kličkou.

5
00:01:45,745 --> 00:01:48,453
Můžeme přepsat pravidla.

6
00:01:48,537 --> 00:01:51,162
Ten hoch má grácii leoparda.

7
00:01:51,245 --> 00:01:53,078
Je to černý kůň zápasu.

8
00:01:53,203 --> 00:01:56,495
Běží potokem a jeho hříva
se oslnivě leskne.

9
00:01:56,578 --> 00:02:00,745
Tento fénix zrozený
z popela prospěchového stipendia

10
00:02:00,828 --> 00:02:05,078
se navždy zapíše
do caldermountských kronik.

11
00:02:07,453 --> 00:02:09,703
Leda ve snu, socko.

12
00:02:10,245 --> 00:02:12,370
Sedej, exote.

13
00:02:42,870 --> 00:02:44,662
Jeffreys.

14
00:02:45,537 --> 00:02:47,287
-Audley.
-Jo!

15
00:02:48,287 --> 00:02:50,078
Robinson.

16
00:02:50,203 --> 00:02:52,245
-Birtles.
-Banham.

17
00:02:53,703 --> 00:02:55,703
Aitken.

18
00:02:55,912 --> 00:02:57,662
Dale Harris.

19
00:02:57,787 --> 00:02:59,037
Aitken.

20
00:02:59,162 --> 00:03:00,828
Howard.

21
00:03:01,370 --> 00:03:02,620
Huxley.

22
00:03:02,703 --> 00:03:04,662
Drahý tatínku,
dlouho nepíšeš,

23
00:03:04,787 --> 00:03:06,870
posílám tedy
........