1
00:01:12,104 --> 00:01:14,104
<b>výzkumný komplex
RAVEN ROCK MOUNTAIN (1959)

2
00:01:14,189 --> 00:01:15,369
Dveře jsou zavřené.

3
00:01:15,476 --> 00:01:18,277
<i>Dynamický popis základní síly.

4
00:01:18,279 --> 00:01:21,280
<i>Přítomnost dvou prvků vyvíjejících sílu.

5
00:01:22,116 --> 00:01:23,615
<i>Výraz, "Dveře jsou zavřené"

6
00:01:23,617 --> 00:01:25,284
<i>je silově dynamicky neutrální.

7
00:01:25,553 --> 00:01:26,585
<i>Dobře.

8
00:01:27,555 --> 00:01:29,088
Dveře nelze otevřít.

9
00:01:29,223 --> 00:01:32,006
<i>V tomto výrazu je rozpoznatelný
dynamický vzor působících sil.

10
00:01:32,393 --> 00:01:36,283
<i>Dveře mají určité tendence k otevření,
ale působí zde další síla,

11
00:01:36,390 --> 00:01:37,936
<i>která jejich otevření brání.

12
00:01:38,833 --> 00:01:41,200
A co otevírá dveře?

13
00:01:41,339 --> 00:01:44,361
<i>Otevření dveří vyžaduje působení
protichůdné dynamické síly.

14
00:01:44,438 --> 00:01:45,571
Což je?

15
00:01:45,573 --> 00:01:46,772
<i>Antagonista.

16
00:01:46,843 --> 00:01:50,383
Silový subjekt s vnitřní silou směřující k akci.

17
00:01:50,578 --> 00:01:52,511
Je antagonista vždy viditelný?

18
00:01:52,513 --> 00:01:54,396
<i>Ne.

19
00:01:54,397 --> 00:01:56,280
<i>Poryvy větru otáčí stránkami mé knihy.

20
00:01:56,584 --> 00:01:58,550
Dobrá, teď už se předvádíš.

21
00:02:01,188 --> 00:02:02,221
Sero.

22
00:02:03,457 --> 00:02:04,756
<i>Jdou dveře otevřít?

23
00:02:05,593 --> 00:02:06,792
<i>Ano.

24
00:02:10,431 --> 00:02:12,164
Co otevírá dveře?

........