1
00:00:24,527 --> 00:00:29,605
LED V OHNI

2
00:00:34,477 --> 00:00:39,188
Během posledních 250 let
jsme v podstatě prováděli

3
00:00:39,691 --> 00:00:43,171
největší vědecký experiment
v historii.

4
00:00:44,370 --> 00:00:47,456
Od začátku průmyslové revoluce

5
00:00:48,384 --> 00:00:53,744
jsme vypustili do atmosféry
přes 1,4 bilionu tun uhlíku.

6
00:00:54,776 --> 00:00:57,821
To změnilo život na Zemi,

7
00:00:57,946 --> 00:01:00,032
zvlášť v Arktidě.

8
00:01:02,023 --> 00:01:05,224
Tání světového sněhu a ledu
vedlo

9
00:01:05,902 --> 00:01:08,071
k několika bodům zlomu
v oblasti klimatu,

10
00:01:08,092 --> 00:01:11,272
které ohrožují samotnou existenci
života na Zemi.

11
00:01:12,315 --> 00:01:16,444
Tato znepokojivá budoucnost ale
nemusí být vytesána do kamene.

12
00:01:17,424 --> 00:01:20,583
Už dlouho máme alternativy
k fosilním palivům.

13
00:01:21,532 --> 00:01:23,795
Nedávno jsme ale také odhalili,

14
00:01:23,816 --> 00:01:26,923
jak dostávat uhlík z atmosféry,

15
00:01:27,809 --> 00:01:31,042
což nám dává šanci zvrátit
narušení klimatu.

16
00:01:32,095 --> 00:01:35,223
Pokud dokážeme změny klimatu
včas zvrátit,

17
00:01:35,327 --> 00:01:39,342
půjde o bezprecedentní úspěch
v historii lidstva.

18
00:01:40,489 --> 00:01:42,491
Čas ale běží.

19
00:01:43,481 --> 00:01:47,610
Vědci říkají, že tato řešení
musíme realizovat okamžitě.

20
00:01:47,746 --> 00:01:50,864
V tomto kritickém bodě zlomu
musíme dát prostor

21
00:01:50,884 --> 00:01:54,002
nestranným odborníkům,
kteří nám předloží fakta,

22
00:01:54,023 --> 00:01:58,058
........