1
00:01:06,786 --> 00:01:21,993
Titulky 12.6.2019
Andrea1717

2
00:01:53,040 --> 00:01:58,210
Na začiatku 19. storočia,
maharadža Ranjit Singh vyhnal

3
00:01:58,290 --> 00:02:02,540
zo severozápadu Indie Afgancov
a nastolil tam vládu Sikhov.

4
00:02:05,830 --> 00:02:08,670
Odvtedy, Afganský princ,
stále hľadal príležitosť

5
00:02:08,750 --> 00:02:11,370
ako zase obsadiť túto časť Indie.

6
00:02:14,370 --> 00:02:15,480
Po maharadžovej smrti,

7
00:02:15,560 --> 00:02:19,160
keď sa Angličania snažili posilniť
svoje postavenie v tejto oblasti,

8
00:02:19,240 --> 00:02:22,710
utrpeli z rúk Afganských
kmeňov veľké straty.

9
00:02:25,860 --> 00:02:28,530
Hovorí sa tiež,
že to bol Mullah,

10
00:02:28,610 --> 00:02:33,400
kto podnecoval Pathanov,
aby v mene Jihaadu zaútočili na Angličanov.

11
00:02:34,480 --> 00:02:37,770
Pretože, vyhnať Afgancov,
mohli len Sikhovia,

12
00:02:37,850 --> 00:02:41,200
Angličania prijali pomoc Sikhskej
armády v boli proti útočníkom.

13
00:02:42,030 --> 00:02:46,500
V roku 1890, bol 36. Sikhský regiment
umiestnený v troch pevnostiach,

14
00:02:46,580 --> 00:02:49,690
postavených uprostred
pohoria Samana Mountains.

15
00:02:49,770 --> 00:02:52,440
Toto je príbeh
o vojakoch z tohto regimentu,

16
00:02:52,520 --> 00:02:54,810
ktorý chránili pevnosť Saragarhi.

17
00:03:01,190 --> 00:03:04,230
Tieto hory spadajú pod Afganistan.

18
00:03:05,610 --> 00:03:08,940
A tieto patria Indii.

19
00:03:09,220 --> 00:03:12,080
Uprostred je čiara,

20
00:03:13,690 --> 00:03:15,230
ktorej sa hovorí hranica.

21
00:03:15,910 --> 00:03:17,230
- Toto?
- Hmm.

22
00:03:18,890 --> 00:03:21,890
........