1
00:00:05,795 --> 00:00:07,738
Hovor si tomu ako chceš,

2
00:00:07,763 --> 00:00:10,302
ale to, čo robíš, je zrada.
Zradíš odboj.

3
00:00:10,327 --> 00:00:13,201
PRED ROKOM
Ulita je našim prístreškom.

4
00:00:13,226 --> 00:00:15,981
Michele ma uistila,
že tam budeme vítaní.

5
00:00:16,006 --> 00:00:17,756
Stretla si Michele?

6
00:00:17,781 --> 00:00:19,256
Osobne?

7
00:00:19,281 --> 00:00:21,787
A stále si jej verila?

8
00:00:21,982 --> 00:00:24,479
Michele ti povie to,
čo chceš počuť, Natália.

9
00:00:24,504 --> 00:00:27,068
Hrať naivku ti neprísluší.

10
00:00:28,254 --> 00:00:30,068
Ulita je podvod.

11
00:00:30,263 --> 00:00:33,286
Každý sa vzdáva nášho boja
kvôli minimálnemu komfortu

12
00:00:33,311 --> 00:00:34,716
v tom špinavom Pobreží.

13
00:00:34,741 --> 00:00:37,578
Nám tu ale
dýcha na krk Divízia.

14
00:00:37,603 --> 00:00:39,677
Ak tu zostaneme, zomrieme.

15
00:00:40,326 --> 00:00:42,833
Môžeme prežiť a bojovať tam.

16
00:00:43,853 --> 00:00:45,450
Všetci odišli.

17
00:00:47,374 --> 00:00:50,364
Ale my sme sa vrátili, aby sme
ťa vyzdvihli. Ideš?

18
00:00:53,031 --> 00:00:54,208
Nie.

19
00:00:55,302 --> 00:00:59,044
Môžete ísť.
Do Michelinho magického sveta.

20
00:01:01,626 --> 00:01:04,192
Ale pamätaj si,
že si zničila odboj.

21
00:01:04,217 --> 00:01:06,005
Odboj padol.

22
00:01:06,433 --> 00:01:08,091
A čo ty, Joana?

23
00:01:08,419 --> 00:01:10,973
Čo robíš pre tento boj?
........