1
00:00:27,058 --> 00:00:29,458
MEXIKO
1673

2
00:01:13,138 --> 00:01:14,318
Mama?

3
00:01:14,901 --> 00:01:16,278
Bartolo?

4
00:01:19,998 --> 00:01:21,216
Mama?

5
00:01:35,287 --> 00:01:36,388
Mama?

6
00:01:36,592 --> 00:01:38,080
Bartolo?

7
00:01:43,763 --> 00:01:44,912
Mama?

8
00:01:46,135 --> 00:01:47,537
Bartolo?

9
00:02:07,318 --> 00:02:09,068
Mama! Ne!

10
00:02:09,183 --> 00:02:13,033
LA LLORONA:
PROKLETÁ ŽENA

11
00:02:18,040 --> 00:02:19,699
<i>Sam, pospěš si,
máme zpoždění.</i>

12
00:02:28,719 --> 00:02:30,614
<i>Autobus už je skoro tady.</i>

13
00:02:31,332 --> 00:02:33,994
Chrisi, jestli se zpozdím,
večeři máte v ledničce.

14
00:02:34,038 --> 00:02:35,542
Sekaná, jasně.

15
00:02:35,577 --> 00:02:36,652
Misty!

16
00:02:36,722 --> 00:02:37,855
Promiň, zlato.

17
00:02:37,978 --> 00:02:39,628
Kde mám bundu, mami?

18
00:02:39,728 --> 00:02:41,098
<i>Nahoře ve skříni.</i>

19
00:02:41,276 --> 00:02:42,511
<i>Honem, honem.</i>

20
00:02:42,676 --> 00:02:43,946
Svačina.

21
00:02:45,962 --> 00:02:47,306
Mám klíčky a...

22
00:02:48,640 --> 00:02:50,093
Ne, ne, zlato,
už je to zabalené.

23
00:02:50,125 --> 00:02:51,664
Tady máš batoh. Jdeme.

24
00:02:53,530 --> 00:02:54,991
Chrisi? Jdeme.
........