1
00:01:50,223 --> 00:01:55,785
<b>BANKÉŘ ODBOJE</b>

2
00:03:24,417 --> 00:03:26,458
- Jsem z něčeho obviněný?
- Zatím ne.

3
00:03:26,625 --> 00:03:30,917
- Všichni ale víme, proč tu jsme.
- Měl byste nám vysvětlit pár věcí.

4
00:03:31,083 --> 00:03:36,000
Ty peníze, pane van Halle. Chceme
vědět přesně, kolik to bylo.

5
00:03:36,167 --> 00:03:40,375
- A jak jste se k nim dostal.
- A kde jsou teď.

6
00:03:41,833 --> 00:03:43,542
Protože nemáte ani tušení.

7
00:03:44,833 --> 00:03:46,917
Prostě začněte od začátku.

8
00:03:50,583 --> 00:03:52,458
Začalo to mým bratrem.

9
00:03:54,625 --> 00:03:56,958
Všechno to začalo Wallym.

10
00:04:07,292 --> 00:04:09,083
Tati, dělám to správně?

11
00:04:09,250 --> 00:04:12,042
Jsi jako malý kamzík.

12
00:04:17,167 --> 00:04:18,875
Neboj, nic se nestane.

13
00:04:19,042 --> 00:04:23,083
Vytáhni se na tu silnou větev.
Dobře, to je ono.

14
00:04:23,167 --> 00:04:26,708
Ne, ta je shnilá.
Dobrá a teď nahoru.

15
00:04:26,875 --> 00:04:30,708
Bezva. Podívejme
na krále stromu.

16
00:04:30,875 --> 00:04:32,875
Tady jste.

17
00:04:33,042 --> 00:04:36,000
Podívej, jak vysoko jsme vylezli.
Attie už je až nahoře.

18
00:04:36,750 --> 00:04:41,625
- Máš tu ale hosty, zlato.
- Jo, já vím. Už jdeme.

19
00:04:41,792 --> 00:04:45,917
Jo, jednu nohu sem.
Bezva, neboj se.

20
00:04:46,042 --> 00:04:49,417
Pojď, Attie. Jo, jednu nohu
tam. Tak, dej ji sem.

21
00:04:49,500 --> 00:04:52,042
Promiň, potřeboval jsem se provětrat.

22
00:04:53,542 --> 00:04:56,333
- Ahoj, děcka.
- Ahoj, strýčku Jaape.

........