1
00:00:01,244 --> 00:00:03,311
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:05,370 --> 00:00:07,400
Strande, je tam nahrávka.
Podívej se na ni.

3
00:00:07,466 --> 00:00:10,955
Ten chlap na ní má menší letadlo.
Potřebujeme, abyste pro nás přiletěli.

4
00:00:10,977 --> 00:00:13,666
Zůstaň při vědomí.
Budeš v pořádku.

5
00:00:13,844 --> 00:00:16,844
Po pádu jsem tam viděla
výstražné značky. Doprdele.

6
00:00:16,888 --> 00:00:19,200
<i>Vy vůbec nevíte,
kam jste spadli, co?</i>

7
00:00:19,600 --> 00:00:21,555
<i>Rozhodně tu je něco zajímavýho.</i>

8
00:00:21,911 --> 00:00:23,777
Měla jsem pravdu.

9
00:00:24,888 --> 00:00:27,688
- Mám tu nahrávku,
o které mluvila Al. <i>- Daniel.</i>

10
00:00:27,955 --> 00:00:29,888
<i>Daniel Salazar.</i>

11
00:00:35,844 --> 00:00:37,822
<i>Pokud se na tohle díváte,</i>

12
00:00:38,955 --> 00:00:41,111
<i>tak to nejspíš znamená,
že jsem zemřel.</i>

13
00:00:42,466 --> 00:00:44,977
<i>Sarah, Wendelle, Charlie.</i>

14
00:00:45,800 --> 00:00:48,066
<i>Musíte vykonat to,
co já nedokázal.</i>

15
00:00:49,755 --> 00:00:51,755
<i>Vězte však, že já to zkusil.</i>

16
00:02:06,777 --> 00:02:08,777
Nazdárek, kočičko.

17
00:02:21,444 --> 00:02:25,222
Neunáhlete se, Danieli.

18
00:02:26,600 --> 00:02:29,288
Vím, že jste na mě alergický.
To, že mě tu slyšíte a vidíte,

19
00:02:29,330 --> 00:02:33,355
znamená, že mě chcete
bezesporu na místě zastřelit.

20
00:02:33,360 --> 00:02:37,755
Možná i proti své vůli,
ale bral byste to jako sebeobranu.

21
00:02:39,022 --> 00:02:43,177
Mohli bychom tedy
nedělat ukvapené závěry?

22
00:02:44,355 --> 00:02:48,222
Pořád moc žvaníte, Victore.

........